h

Gevalletje "vriendjespolitiek"???

7 oktober 2021

Gevalletje "vriendjespolitiek"???

We zitten midden in een wooncrisis, maar blijkbaar niet voor mensen met een dikkere portemonnee of bedrijven die eraan verdienen. Zoals de firma die 29 luxe appartementen bouwt aan de Aa in Veghel. Waarvoor 97 gegadigden waren (zo werd ons verteld) en mensen dus “uitgeloot’ werden. Geld zat blijkbaar bij die doelgroep. En dan mag van het college van B&W een hogere prijs gevraagd worden dan eerder afgesproken, omdat er anders belemmering van de voorgang zou zijn. Welke belemmering dan?, vragen wij als SP aan het college. En is het niet een “achteraf rechtbreien” van al gevraagde hogere prijzen? Met vage argumenten en een schimmige constructie wordt alles goed gepraat. Lang leve de marktwerking !

De firma kocht dit perceel in 2017 voor 700.000 euro. Kleine 144 euro per vierkante meter. Omzetten van de bestemming industrie naar wonen levert een miljoen euro winst op. Bovendien hoefden ze ook al niet te voldoen aan de verplichting van 25% sociale huur. Maar zes i.p.v. zeven sociale huurwoningen in dit complex. Voorkeursbehandeling?

Op onze vragen daarover werd toen al verwezen naar de constructie van compensatie op de locatie parallelweg. Op grond van de gemeente. Met de vraag wat er bedoeld wordt met programmatische compensatie. Waarom deze firma daar dus blijkbaar mag of moet gaan bouwen. Wel betaalbare woningen, maar die hadden ook door AREA gerealiseerd kunnen worden op die plek. Nu ligt er een vreemde link naar deze firma, die een soort voorkeursbehandeling lijkt te krijgen van ons college. Want op de locatie aan de Aa moet ook nog drie ton gemeenschapsgeld geïnvesteerd gaan worden om de strook langs de Aa passend te maken binnen het beleid van de groenblauwe structuren. Wat volgens de SP ook in een anterieure overeenkomst geregeld had kunnen worden op kosten van dit bedrijf. Dat noodlijdend lijkt te worden, als de toch al fikse prijzen niet nog eens verhoogd mogen worden, of dat al zijn. En dat mag dus. Helaas zonder inzicht in cijfers.

Terwijl het bedrijf (volgens bronnen die wij spraken) wel in diezelfde hoek nog twee andere locaties heeft weten te verwerven. Zo noodlijdend zijn ze dus niet. En ongetwijfeld mogen ze ook daar weer extra winst gaan maken van dit college. En mensen die wat minder te besteden hebben mogen wachten tot Sint Juttemis, tot ze een keer aan de beurt zijn voor een betaalbaar huis in deze gemeente. Dat dan wel gebouwd moet worden door deze firma? Vriendjespolitiek noemen ze dat, toch?  De SP heeft het collge om opheldering gevraagd.

Reactie toevoegen

U bent hier