h

Paaspop en het buitengebied

29 oktober 2021

Paaspop en het buitengebied

Foto: SP

Stel je voor, je hebt een bedrijf in het buitengebied en je wil grasroosters leggen, om te voorkomen dat je trekkers flinke sporen vormen. Je gaat naar de gemeente en krijgt daar te horen dat dat niet mag, aangezien je in het buitengebied zit. Iets met bestemmingsplan. Vervolgens zie je dat de buurman wél grasroosters aan het leggen is.

Dit kan natuurlijk niet, en zou de gemeente ook niet goed mogen keuren. Dit voorbeeld gaat over Paaspop, waar de organisatie in Juli 2021 al een definitieve last onder dwangsom voor heeft ontvangen. SP Meierijstad vond het allemaal wel wat lang duren en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld.

Samenvattend wil de gemeente, gelukkig, wel gaan handhaven, maar Paaspop is een procedure gestart, waardoor het nog bij de bezwaarcommissie ligt.

Overigens is de SP niet tegen Paaspop, in tegendeel! Maar ook aardige buren horen zich nu eenmaal aan de wetten en regels te houden. Hieronder de vragen en antwoorden..

  1. Zijn de grasroosters nog niet verwijderd ivm  met de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voor de aanvraag van omgevingsvergunning op 30 juli 2021, en een afwijking werd toegestaan voor het evenement Paaspop in september 2021?

Op 6 juli 2021 is een definitieve last onder dwangsom verzonden naar Stichting Paaspop, teneinde de aanwezige grasroosters te laten verwijderen. Voor iedere week dat geconstateerd werd dat de grasroosters niet geheel waren verwijderd en verwijderd werden gehouden zou de stichting een dwangsom verbeuren van € 11.000,00 per week, tot een maximum van 66.000,00. In een dwangsombeschikking dient een zogenaamde begunstigingstermijn opgenomen te worden waarbinnen een overtreder de mogelijkheid krijgt een overtreding ongedaan te maken zonder dat dwangsombedragen worden verbeurd. De aan Stichting Paaspop gegeven begunstigingstermijn liep tot en met 16 september 2021. De Stichting kreeg hiermee de mogelijkheid om de roosters te laten liggen

  1. Zo ja, het is nu oktober. Om voor Paaspop 2022 fatsoenlijk gras te kunnen hebben loopt het seizoen voor inzaaien bijna ten einde.

Stichting Paaspop heeft bezwaar aangetekend tegen de opgelegde last onder dwangsom. Dit bezwaar is behandeld in de Commissie Rechtsbescherming op 27 september 2021. Gewacht wordt nog op het advies van de commissie. Om lopende de bezwarentermijn nog geen dwangsombedragen te verbeuren heeft Stichting Paaspop verzocht de begunstigingstermijn te verlengen tot na de beslissing op bezwaar. Dit verzoek is gehonoreerd. Bij besluit van 11 augustus 2021 is de begunstigingstermijn verlengd tot twee weken na de verzenddatum van de beslissing op bezwaar. n.b. Alternatief voor de stichting was om dit middels een verzoek om voorlopige voorziening af te dwingen bij de voorzieningenrechter. Ingeschat werd dat de uitkomst dan gelijkluidend zou zijn. Consequentie kan inderdaad zijn dat het gedeelte van het betreffende perceel waar de grasroosters zijn gelegen dit seizoen niet meer ingezaaid kan worden. Voor het grootste gedeelte van het perceel kan het aanwezige gras echter gehandhaafd blijven.

  1. Gaat u handhaven op het besluit dat de grastegels verwijderd moeten worden?

Ja, insteek blijft dat een permanente aanwezigheid van de grasroosters niet gewenst is. Of en wanneer de feitelijke verwijdering aan de orde kan/zal zijn, is mede afhankelijk van de ontwikkelingen in de verdere (bezwaar-/beroeps)procedure, waaronder de uitspraak van de bezwaarcommissie.

Wordt vervolgd...

Reactie toevoegen

U bent hier