h

Een scootmobiel kun je helemaal niet delen

6 november 2021

Een scootmobiel kun je helemaal niet delen

Foto: SP

De bewoners van de Peppelhof in Veghel voelden zich compleet overvallen. De gemeente en Area (de verhuurder) vertelde de bewoners van dit seniorencomplex hun erg ver gaande plannen. Een scootmobiel zou niet langer in de gang geparkeerd mogen worden. Dit zou brandgevaarlijk zijn! De bedachte oplossingen die ter tafel kwamen; onder andere een aparte ruimte erbij bouwen voor de scootmobielen. EN een verplichting om met drie personen gebruik maken van 1 scootmobiel. Voor de SP-fractie reden om vragen te stellen en  antwoord te krijgen in de raadsvergadering van donderdag 4 november. Met succes…..

Toeval of niet, op 4 november wordt door de gemeente en Area nog een informatie ochtend georganiseerd voor alle bewoners. In de raadsvergadering vertelt de wethouder dat er niet duidelijk genoeg is gecommuniceerd met de bewoners. En dat het gesprek met de bewoners ervoor heeft gezorgd dat de ontstane onrust weg is genomen.

  • Het delen van een scoormobiel is nu niet aan de orde.
  • Er wordt verder nagedacht over alle mogelijke oplossingen die nodig zijn ivm de brandveiligheid. Teveel scoormobielen in de gangen zou de vluchtwegen kunnen blokkeren.
  • Voor toekomstige gebruikers van een scootmobiel zou een centraal punt voor het parkeren en opladen van de accu een oplossing kunnen zijn.
  • In ieder geval vier bewoners van de Peppelhof en gebruikers van een scootmobiel worden heel erg betrokken bij het uitwerken van oplossingen.

Gemeente biedt excuses aan

Via de aanwezige bewoners op de informatieochtend hoorden we dat de gemeente en Area excuses heeft aangeboden over hun aanpak, waardoor er veel consternatie is ontstaan. Netjes.

Foto: SP
SP- Raadslid  Tonnie Wouters  (foto) was tevreden met de antwoorden, van de wethouder. Waarbij ze nog fijntjes opmerkte, dat het idee van een scootmobiel delen met meerdere mensen meteen van tafel zou moeten. We hebben het hier over de benen van mensen. Die kun je niet delen.

Als SP hopen wij, dat de gemeente hieruit zal leren, dat het ook nu weer gaat om communicatie. Zij zich ervan doordrongen laten zijn, hoe er gereageerd kan worden op brieven, waarin ideeën worden aangedragen. Ons advies zou dan ook zijn, om altijd eerst het gesprek aan te gaan met bewoners, voor je een brief stuurt. Ze niet alleen het gevoel geven van betrokkenheid, maar daadwerkelijk vanaf de voorfase te betrekken bij plannen. Dan voelen ze zich niet overvallen, maar als belanghebbenden gehoord.

Op een manier, die niet voor consternatie zorgt die dan weer bezworen moet worden, maar die hun inbreng al vanaf het begin mee neemt. En geen zorgen oproept die dan later overbodig blijken te zijn. Maar wel impact hebben gehad op hun gemoedsrust.

 

Reactie toevoegen

U bent hier