h

Taalvoutje Toeslagenschandaal

22 november 2021

Taalvoutje Toeslagenschandaal

Ondertussen worden niet alleen gedupeerde ouders getroffen door het toeslagenschandaal, ook onze provinciebestuurders (de "wethouders" van de provincie noemen wij in Nederland Gedeputeerden) leken niet gespaard te blijven door een spelfout in de Raadsinformatiebrief (zie link onderaan)  van ons college van Burgemeesters en wethouders. Het toeslagenschandaal loopt nu al veel te lang, er lijkt maar geen einde te komen aan de wanpraktijken van de landelijke overheid om de ouders uit de problemen te halen.

Gemeenten zijn eind 2020 gevraagd om ouders die (mogelijk) gedupeerd zijn aanvullend over de volle breedte hulp te bieden en te ondersteunen, om ons als raadslid op de hoogte te stellen van de gang van zaken krijgen wij zo nu en dan een informatiebrief.

In Meierijstad is er een Armoedeambassadeur aangesteld begin dit jaar die de 103 ouders uit onze gemeente heeft gesproken die zich hebben gemeld vanwege dit langlopende schandaal. Tot nu toe zijn er 18 gezinnen die aangegeven hebben hulp te willen, in 7 gevallen is er al hulp vanuit de gemeente gestart. 

SP Meierijstad is van mening dat zo snel mogelijk, het onrecht wat gedupeerde ouders door de overheid is aangedaan moet worden hersteld. Om te beginnen met het kwijtschelden van schulden biedt dat gedupeerde ouders meer rust, zekerheid en uiteindelijk meer zicht op een schuldenvrije herstart.

SP Meierijstad houdt een vinger aan de pols zodat de gemeente echt alles doet wat in hun macht licht.

Reactie toevoegen

U bent hier