h

Onzinnige wetgeving: Turflijstjesterreur

25 januari 2022

Onzinnige wetgeving: Turflijstjesterreur

Foto: SP

SP raadslid Kees van Limpt: Turflijstjesterreur noem ik het systeem, waarbinnen mensen denken hun plicht gedaan te hebben als ze alle vinkjes hebben aangekruist op de lijst. Goed gewerkt en je gezond boerenverstand niet gebruikt. Maar lekker veilig ook en risicoloos. Dat is ook het geval bij de controle van de kieslijsten in Meierijstad.

Kees van Limpt had de taak op zich genomen om de kieslijst van de SP compleet te maken zodat deze voldoet aan de landelijke eisen. Er komt een hele papiermassa bij kijken. Iedere kandidaat (50 kandidaten) moet officieel verklaren dat hij/zij op de kieslijst wil staan. en moet ook zorgen voor een kopie van hun identiteitsbewijs. 

Nadat alle formaliteiten klaar waren, vond de voorcontrole plaats op het gemeentehuis. Van Limpt doet zijn relaas:

Daar werden enkele tekortkomingen geconstateerd, die we met liefde en plezier aanpassen of aanvullen. En we blij zijn met deze voorcontrole die wordt uitgevoerd. Maar daar werd ook geconstateerd, dat bij bijna de helft van de mensen die op de lijst staan, nog een kopietje ontbrak. Namelijk van de achterkant van hun paspoort. Waarop hun Burgerservicenummer (BSN) staat.

Voor wie als legitimatiebewijs hun ID-kaart of rijbewijs had gebruikt, hadden we al de voor én achterkant ervan in kopie toegevoegd. Maar voor degenen die een kopie van hun paspoort hadden gegeven gingen we ervan uit, dat een kopie ervan zou volstaan. Stond zo ook in de voorschriften bij het programma. Bovendien is het BSN op die kopie te vinden. Als de laatste negen cijfers in de getallenreeks die onderop zichtbaar is. Daarnaast hadden we (niet verplicht, toch gedaan) op de instemmingsverklaringen die mensen die op de lijst staan moeten ondertekenen, alle BSN-nummers al vermeld. Dus op de vraag of die gevraagde kopie niet overbodig was werd door de gemeentelijke controleurs toegegeven, dat ze er verder ook niets mee deden, maar het nu eenmaal moest.

Zij hadden, net als ik, de leverancier van het programma OSV gebeld, die hen en mij doorverwezen naar de kiesraad. Want die gaat erover. De man die ik daar sprak gaf volmondig toe, dat het eigenlijk nergens voor nodig was, maar dat het nu eenmaal in de wet staat. En het dus toch moet. Dat betekent dan een halve dag werk om al die mensen te benaderen en te vragen of ze een onzinnige klus wilden uitvoeren, door alsnog een kopie van de achterkant van hun paspoort  (wat ook nog eens eigenlijk de voorkant is als je je paspoort open slaat, maar dat terzijde) te mailen of brengen. Wat blijkt dus: op geen enkel niveau durven ambtenaren te zeggen: doe maar niet, want overbodig en onzinnig.

Boerenverstand

Als je gewoon je gezond boerenverstand gebruikt. Ook weer een uitgesproken voorbeeld van wantrouwen. En ook wij doen het toch ook maar, want je kunt en wilt niet het risico lopen, dat je straks in anderhalve dag al die kopieën moet verzamelen, in plaats van de anderhalve week die we er nu nog voor hebben. Omdat de wet het nu eenmaal voorschrijft. Al is volstrekt onduidelijk welke sanctie erop zou staan als je op deze manier de wet overtreedt. Het roept irritatie op maakt je boos. Vanuit de vraag: wie verzint het? Maar vooral ook: hoe krijgen we dit soort onzinnige zaken er weer uit?  Ik heb de ambtenaar van de kiesraad gevraagd daar werk van te gaan maken. Maar vrees, dat de turflijstjesterreur het nog lang zal winnen van het gezond boerenverstand. Helaas.

Reactie toevoegen

U bent hier