h

SP ziet 'zandwinning" Boerdonk niet zitten

30 januari 2022

SP ziet 'zandwinning" Boerdonk niet zitten

Foto: SP

Afgelopen zaterdag hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de actiegroep “geen zandindustrie Boerdonk”. Met hen gesproken over de plannen en ter plekke de situatie in ogenschouw genomen. Geluisterd naar hun argumenten en aangegeven, dat we geen belangenbehartigers willen zijn. Maar op grond van verkregen informatie ons oordeel vellen.

Op basis van wat we nu weten hebben we onze afwegingen gemaakt. Daarbij gekeken naar de volgende onderdelen:

  • het algemeen belang: zandwinning als noodzaak voor bouwactiviteiten in Nederland.
  • het gemeentelijk belang: wat winnen we als gemeente hierbij? Hooguit leges voor vergunningverlening.
  • Het belang van de gemeenschap van Boerdonk: voor een fraai voorgespiegeld vergezicht “van wei naar water, Boerrings meertje” dat ooit op termijn een mooi natuurgebied zou moeten worden, dertig jaar aan een bouwput zitten. Waar zand wordt afgegraven, opgeslagen en vervoerd. Een waterplas ontstaat, die zo groot en diep wordt, dat heel Boerdonk erin zou kunnen verdwijnen en waarvan onduidelijk is hoe de kostenverdeling voor beheer en onderhoud in de toekomst eruit komt te zien. Verlies van de laatste mogelijkheid voor Boerdonk om nog uit te breiden in de toekomst.
  • Het belang van het bedrijf “koninklijke Smals” die het zand wil gaan winnen en dat van boeren die daarvoor hun grond willen verkopen. Kansen en mogelijkheden voor ondernemers om geld te verdienen.
  • Het belang van natuur en milieu, met de vraag wat de effecten zijn op waterhuishouding, natuurontwikkeling en de de omgeving. Met name natuurgebied het Hurkske, dat aan het geplande gebied grenst. En het verlies van 35 hectare goede landbouwgrond en een mooi open landschap en alle gevolgen daarvan voor de natuurlijke biotoop.
  • Het belang van veiligheid: jarenlang veel extra verkeersbewegingen van grote vrachtwagens over wegen, die daar nauwelijks op berekend zijn.

SP Raadslid Kees van Limpt:

Dit alles tegen elkaar afwegend moeten wij als SP-fractie concluderen, dat een dergelijk project niet past op deze locatie. En wij dus niet zullen instemmen met een vergunningaanvraag voor zandwinning op deze locatie bij Boerdonk

Reactie toevoegen

U bent hier