h

Opsteker voor de SP

6 februari 2022

Opsteker voor de SP

Foto: SP

“Ons verkiezingsprogramma wordt goed gelezen”, merkte raadslid Kees van Limpt op tijdens de commissievergadering. Waar maar liefst twee van de vier bespreekpunten betrekking hadden op sociale woningbouw en een derde over aankoop van grond door de gemeente voor woningbouw in Keldonk. Wat hij typeerde als “actief grondbeleid”, waar de SP ook al jaren voor pleit.

In de doelgroepenverordening wordt geregeld, dat er meer sociale huur- en koopwoningen gebouwd moeten worden en deze een bepaalde tijd beschikbaar moeten blijven voor deze doelgroep. Waarbij de SP nog wel een aanpassing zal vragen, namelijk om voor de middel dure huur ook een termijn van 25 jaar te laten gelden (in plaats van de voorgestelde 15) zoals die ook voor de sociale huur geldt. Omdat er in deze sector zeker ook nog jaren vraag zal zijn naar woningen in die prijsklasse van huur. Voor mensen die niet kunnen kopen en ook niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

In de compensatieregeling wordt bouwers van kleinere projecten de mogelijkheid geboden het verplichte aantal sociale huur “af te kopen” voor een marktconform bedrag. Zodat elders deze woningen gerealiseerd kunnen worden.

Al met al een mooie opsteker voor de SP, die hiermee een paar punten uit hun verkiezingsprogramma’s gerealiseerd ziet worden aan de vooravond van de nieuwe verkiezingen. Maar we zijn er nog lang niet.  Er zijn nog genoeg sociale aspecten om voor de strijden.  U kunt dat allemaal terug vinden in ons Verkiezingsprogramma

Reactie toevoegen

U bent hier