h

Solidariteit: de kracht van verandering

8 maart 2022

Solidariteit: de kracht van verandering

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag om stil te staan
bij de strijd van vrouwen voor gelijkwaardigheid, overal ter wereld. De SP besteedt jaarlijks aandacht aan deze bijzondere dag. Het thema van dit jaar is: Solidariteit: de kracht van verandering.

Ruim honderd jaar geleden kwam de eerste vrouw in de Tweede Kamer Suze Groeneweg. Het vrouwenkiesrecht is ook pas toen ingegaan, dus eerder was het niet eens toegestaan. Nu zijn vrouwen nog altijd ondervertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. In de Tweede Kamer is het maar een derde van alle leden, en in gemeenteraden ligt dit aandeel nog lager.

In de huidige gemeenteraad van Meierijstad zitten maar zeven vrouwen! zeven van de 35, dat betekent maar 20 procent, ofwel maar een op de vijf raadsleden is  vrouw!  Voor de aankomende verkiezingen is maar 28% van de kandidaten vrouw. Gelukkig is SP Meierijstad koploper met het aantal vrouwen op de kieslijst, 54% van onze kandidatenlijst bestaat uit vrouwen.

Het relatief lage percentage vrouwen in de politiek heeft meerdere oorzaken. Door de beeldvorming en stereotyperingen achten vrouwen zichzelf bijvoorbeeld minder geschikt voor de politiek. Maar dat is ontzettend jammer, want vrouwen zijn echt niet minder geschikt voor politieke functies dan mannen. Maar ook vinden mensen vaak mannen beter geschikt voor politieke functies, ook al hebben de vrouwen exact dezelfde achtergrond. Van dit beeld moeten we echt af.

Op de lijst van SP Meierijstad zie je ook dat in de top tien maar 3 vrouwen staan, wat mede als reden heeft, dat andere vrouwen zichzelf niet zo hoog wilden plaatsen.  Onze top  6 is wel 50% vrouw, waar wij dan ook erg trots op zijn!

De gemeenteraad bestaat uit volksvertegenwoordigers, en een gelijke verdeling van mannen en vrouwen is dan ook wenselijk, omdat die immers ook redelijk gelijk verdeeld zijn in onze gemeente. Diversiteit in het algemeen is belangrijk, en levert vele positieve effecten waarvan niet in de laatste plaats een breder draagvlak onder de bevolking.

Wij willen de vrouwen in onze gemeenteraad, en de commissieleden dan ook echt ontzettend bedanken voor het zijn van een rolmodel voor alle andere vrouwen in onze gemeente!

 

Reactie toevoegen

U bent hier