h

De vijf koopkrachtknallers van de SP

26 juni 2022

De vijf koopkrachtknallers van de SP

Foto: SP
 

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.

Dit terwijl de economie groeit, grote bedrijven enorme winsten maken
en de superrijken alleen maar rijker worden. Dit zorgt voor een grotere
ongelijkheid en steeds meer problemen voor mensen. Daarom moet er nu een noodplan komen, de kosten moeten omlaag!

Naar een andere economie
Voor de langere termijn moeten we de kapitalistische economie fundamenteel veranderen zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Het is niet rechtvaardig dat er gigantische winsten worden gemaakt, maar deze niet terecht komen bij de mensen die ervoor hebben gewerkt.

De kosten en de belasting die mensen betalen moeten omlaag en de
grote bedrijven met veel winst en superrijken moeten hun eerlijke deel
betalen.

Een noodplan is nodig
Maar steeds meer mensen kunnen nu hun rekeningen niet meer betalen en daarom moet er acuut ingegrepen worden. De kosten moeten omlaag en de lonen, uitkeringen  omhoog.

Wij komen daarom met een noodplan:

1. Betaalbare boodschappen

Door de enorme prijsstijgingen is het doen van boodschappen voor
steeds meer mensen een probleem. Eten kunnen kopen is een basisbehoefte. Uitgerekend de supermarkten maakten hoge winsten in de coronacrisis en hebben veel personeel met een laag loon in dienst. De inflatie wordt aangejaagd door hoge bedrijfswinsten.

Deze hoge winsten moeten daarom niet onder de aandeelhouders worden
verdeeld, maar ingezet worden om de prijzen te dempen, bijvoorbeeld door
de BTW op boodschappen tijdelijk te verlagen.

2. Een lagere energierekening

De energierekening stijgt ongekend hard. Met name de mensen in
slecht geïsoleerde huizen en met een slecht (flexibel) energiecontract
voelen dit het hardst. De energierekening moet nu direct omlaag door
tijdelijk de belasting op gas (in de eerste schijf voor huishoudens)
naar nul te brengen. Hier heeft iedereen wat aan. Door het privatiseren van onze energiebedrijven is de zeggenschap weggegeven. Voor de langere termijn willen we onze energievoorzieningen weer in eigen hand brengen en zoveel mogelijk woningen isoleren en zonnepanelen leggen. Te beginnen bij de slechtst geïsoleerde huizen,
waar de energierekening dan snel omlaag kan.

3. Kosten voor tanken omlaag

De grote oliebedrijven maken miljarden winst, maar het tanken aan
de pomp is bijna niet meer te betalen. Het kabinet heeft de accijns op
benzine (17 cent) en diesel (11 cent) een klein beetje verlaagd, maar
dit is zo weinig dat tanken nu alweer duurder is.

De accijns moeten daarom nu veel verder omlaag, zoals andere landen
ook doen. Dat merk je direct aan de pomp. De grote oliebedrijven moeten
meer belasting betalen over hun miljardenwinst waar we dit van kunnen
betalen.

4. Bevriezen van huren

De huren worden per 1 juli weer verhoogd, maar moeten worden
bevroren. Honderdduizenden huurders hebben nu al moeite om de huur te betalen en een verdere huurstijging is niet op te brengen.

Afgelopen jaar hebben we buiten en binnen het parlement gestreden
voor een lagere huur en is het ons uiteindelijk gelukt om de huren in de
sociale sector te bevriezen, daar ging de huur dus niet omhoog. Dat
moet dit jaar weer gebeuren.

5. Afschaffen eigen risico

Zorg moet er zijn voor iedereen die dat nodig heeft. Met name
ouderen en mensen met een chronische ziekte betalen standaard 385 euro aan eigen risico. Dit terwijl er eerst een indicatie van de huisarts
nodig is en ziek zijn dus geen keuze is. Dit is een oneerlijke boete op
ziek zijn en daarom schaffen we het eigen risico af.

Daarnaast wordt de zorgpremie afhankelijk van je inkomen en dit is
gunstig voor mensen met een lager en middeninkomen. Veelverdieners gaan meer betalen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Daarnaast willen we een hoger minimumloon
van 15 euro per uur, met daaraan gekoppeld de uitkeringen en de AOW. Pensioenen moeten eindelijk worden geïndexeerd, waardoor ze meestijgen met de prijzen.

We betalen dit door de grote bedrijfswinsten meer te belasten en de
superrijken en grote vermogens een eerlijk deel aan belasting te laten
betalen.

Voor dit noodplan strijdt de SP in de Tweede Kamer, maar daarmee
alleen redden we het niet. Alleen als we ons organiseren, kunnen we dit
samen voor elkaar krijgen. Doe daarom ook mee!

 

Reactie toevoegen

U bent hier