h

Energietoeslag in Meierijstad

28 juni 2022

Energietoeslag in Meierijstad

Foto: SP

Al 1250 aanvragen automatisch afgehandeld. Al 839 mensen vroegen toeslag aan. Deze hoge aantallen geven wel aan dat er veel mensen zijn die van een laag inkomen rond moeten komen. Om precies te zijn 120% van de bijstandsnorm dus. (Klik hier om de bedragen/voorwaarde in te zien.) Voor de SP reden om in de raad van 23 juni terug te komen op de toezegging van de wethouder. Als in juni blijkt dat er gelden overblijven er wellicht op gehoogd kan worden naar 130%. Met nog een week te gaan in juni toch al duidelijkheid.

Hoewel nog niet alle aanvragen afgehandeld zijn, kon de wethouder al wel zeggen dat er grote kans is dat er gelden over blijven. En ja, dan wil het college nieuwe afwegingen maken. Ophogen naar 130%. Of wellicht (en/of) iets extra’s doen voor de mensen die het met 120%  van de bijstandsnorm moeten doen. Misschien komt het Rijk nog met een andere toekenning, aldus de wethouder. Na de vakantie van de raad komt het college in september hierop terug.

Dat is mooi. En hard nodig.In Den Haag wordt al gesproken over 500 euro extra voor de midden inkomens. Wat zeker wel aangeeft hoe hard mensen met de lagere inkomens een extra steuntje nodig hebben. Ook als de ‘over gebleven gelden' onvoldoende blijken te zijn om op te hogen naar 130% van de bijstands norm dan is er in Meierijstad zeker financiële ruimte om een ruimhartiger beleid te voeren en het toch op te hogen.

We blijven er bovenop zitten.

Reactie toevoegen

U bent hier