h

Subsidie voor regenton? ligt eraan waar u in onze gemeente woont.

23 augustus 2022

Subsidie voor regenton? ligt eraan waar u in onze gemeente woont.

Foto: SP

Tijdens de droge periode besloot SP raadslid Marieke Broekmeulen zich eens te verdiepen in de subsidie maatregelen voor particulieren voor, bijvoorbeeld, een regenton in onze gemeente. Tijdens deze zoektocht kwam Broekmeulen er achter dat, wellicht zonder voorbedachte rade, de gemeente Meierijstad een deel van de gemeente wél subsidieert, en het andere deel niet.

Hoeveel geld de gemeente overheeft voor uw regenton, is afhankelijk van waar in de gemeente u woont

Hoe zit dat nou precies? Meierijstad is een gemeente die valt onder twee verschillende waterschappen. Waterschappen zijn, net als gemeentes, decentrale overheden, maar het verschil is, deze houden zich enkel bezig met waterbeheer in Nederland. Onze gemeente valt onder zowel waterschap Aa en Maas, als waterschap de Dommel. En hier gaat de schoen, volgens het SP raadslid, wringen.

Woont u namelijk in het gebied van waterschap Aa en Maas (Veghel, het grootste gedeelte van Schijndel (op een paar straten na) en een klein gedeelte van Sint-Oedenrode) dan krijgt u wél subsidie van de gemeente (Subsidie klimaatbestendige maatregelen - Waterschap Aa en Maas) als je een subsidie aanvraagt via het waterschap, de gemeente verdubbelt het bedrag wat het waterschap subsidieert namelijk.

Maar woont u in waterschap de Dommel, dan krijgt u niks (Subsidie afkoppelen van regenwater | Waterschap De Dommel) van de gemeente, aangezien het waterschap de subsidie van de gemeente zou verdubbelen. Maar de gemeente biedt de subsidie, die ze dus wel via een constructie aan anderen in de gemeente aanbieden, niet aan de inwoners in het gebied van de Dommel aan.

Wij van SP Meierijstad vinden dit een zeer onwenselijke situatie en hebben daarom ook vragen gesteld aan het college waarbij we om opheldering vragen én vragen om het aan te pakken.

Hieronder de vragen
  1. Bent u op de hoogte van het feit dat voor inwoners die onder waterschap Aa en Maas vallen er wél mogelijkheid is tot het ontvangen van subsidie voor klimaatbestendige maatregelen, waaronder bijdrage voor regentonnen (deels vanuit de gemeente, deels vanuit het waterschap) maar voor de inwoners die vallen onder waterschap de Dommel niet? (Bronnen Subsidie afkoppelen van regenwater | Waterschap De Dommel en Subsidie klimaatbestendige maatregelen - Waterschap Aa en Maas) 

  1. Bent u, met ons, van mening dat deze situatie voor alle inwoners van onze gemeente gelijk zou moeten zijn, in die zin, dat voor het aandeel wat de gemeente hierin bijdraagt dat ook zou moeten gelden voor inwoners van het gebied van waterschap de Dommel? Zo nee, waardoor niet? Zo ja, hoe gaat u dit aanpakken? 

Reactie toevoegen

U bent hier