h

Op de koffie bij frank

25 januari 2023

Op de koffie bij frank

Foto: Arie Smetsers / Arie Smetsers

Als raadslid of commissielid word je regelmatig uitgenodigd bij lokale bedrijven om te komen kijken, maar vaak verzoek je ook zelf om langs te mogen komen. Zo kwamen we bij Frank van Genugten terecht. Frank is een zeer gastvrije ondernemer uit Sint-Oedenrode met een monovergistingsinstallatie. 

In die installatie wordt koemest van plaatselijke melkveehouders omgezet in onder andere gas, dat gas pompt Frank op het lokale gasnetwerk. Kort samengevat koken en stoken Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel dus op koeienstront, een vrij circulair en duurzaam idee. Tot hier de korte samenvatting.

Het lange verhaal ligt natuurlijk veel ingewikkelder dan dat. Om de monovergister goed te laten werken is dagverse koemest nodig, Frank haalt dus dagelijks bij boeren in een cirkel van 8 kilometer om zijn bedrijf koemest op. Kleine boeren in de omgeving leveren de mest aan, en kunnen bij Frank ook weer onderdelen van de mest terugkopen na verwerking.

Kunstmest 

Er komt namelijk niet alleen Biogas uit zijn vergister, er is ook nog een natte- en droge fractie. De natte fractie zou als “kunstmest” gebruikt kunnen worden, waar voor het maken van kunstmest normaal gesproken veel koolstofdioxide uitgestoten wordt, is dit nu niet het geval. Hier is dus sprake van milieuwinst. De droge fractie kan als potgrond gebruikt worden, welke momenteel veelal uit turf bestaat, uit Rusland, waar veel broeikasgassen door vrij komen die opgesloten zitten in het turf én veel diesel verstookt wordt om de turf hier te krijgen.En de koolstofdioxide die van de koemest afkomt, vangt Frank ook op en kan door bijvoorbeeld Coca-Cola gebruikt worden voor hun productielijnen.

regel en wetgeving

Frank loopt momenteel nog tegen heel wat wet- en regelgeving aan die hem tegenhoudt om de winsten te behalen voor de natuur die mogelijk zijn. Helaas is dit de werkelijkheid als je vooroploopt in vernieuwingen.

Maar dit verhaal heeft ook een keerzijde, voor de vergister is dagverse koemest nodig, daarvoor moet je wel koeien op stal hebben. Er zijn veel redenen waarom de SP juist minder vee belangrijk vindt, onder andere vanwege dierenwelzijn en infectieziekten. 

Lokale aanpak

SP Meierijstad  is vooral gecharmeerd van de lokale aanpak van het bedrijf van Frank, lokale boeren, lokaal gas. Wij zijn ook van mening dat zoiets lokaal moet blijven, met hart voor de omgeving en zo min mogelijk kilometers voor vervoer. Wij zien graag boeren die kleinschalig, duurzaam en zo diervriendelijk mogelijk produceren, de duurzame boer verdient natuurlijk ook een duurzaam inkomen en daar zullen wij alles aan moeten doen. Minder transport, meer regionale productie. Het is wel duidelijk, lokale monovergisters kunnen zeer zeker bijdragen aan dit ideaalbeeld van de SP.

Ook kan monovergisting zeer goed bijdragen aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en daar zullen wij als politici goed over na moeten denken hoe we hier mee om gaan.

Bron foto boven: Arie Smetsers. 

Foto: SP

Foto: SP

Reactie toevoegen

U bent hier