h

Gemiste kans!!!

3 april 2023

Gemiste kans!!!

Foto: SP

Vanuit het verleden zijn er in het buitengebied veel bedrijfjes gestart. Met een agrarische vergunning en door groei en andere bedrijfsactiviteiten niet alleen meer agrarisch gerelateerd. De SP is van mening dat deze bedrijven op een industrieterrein thuis horen. Zo ook Aannemersbedrijf van Grond-, Sloop-, Straatwerken en Cultuurtechniek van der Linden. Woningbouwplannen van de gemeente in de omgeving van dit bedrijf zou een uitgelezen kans zijn om dit bedrijf een aanbod te doen. Ons voorstel: een eerlijke grondruil. Voor dit bedrijf dezelfde aantal m2 op een van de bedrijventerreinen. Met als bijkomend voordeel voor de gemeente, nog meer ruimte voor de broodnodige woningbouw in onze gemeente. Wethouder van Burgsteden zegt nee, volgens de SP een gemiste kans.

Onbegrijpelijk dat de gemeente deze kans niet met beide handen aangrijpt. De bedrijfs-werkzaamheden zijn omvangrijk: grondverzet, dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw, groothandel in zand en grind, aannemersbedrijf op het gebied van de grond-, water- en wegenbouw, sloopbedrijf; de handel in zand en grind; transportbedrijf; agrarisch loonbedrijf; landbouwspuitbedrijf en groothandel in mest. Activiteiten met veel transportbewegingen en vrachtverkeer, aan en afvoer en opslag (zand en puin). Een vol continu bedrijf, wat je niet in de buurt van woningen zou moeten willen hebben, vinden wij.

Als antwoord op onze technische vragen is het volgens de gemeente niet noodzakelijk om dit bedrijf te amoveren, zij kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten en de bestaande (uitbreidings-) mogelijkheden worden niet beperkt.

Momenteel lopen er milieuonderzoeken. Op het moment dat de milieuonderzoeken definitief gereed zijn, gaat de gemeente in gesprek met het bedrijf.

Milieuonderzoeken lopen nog. En toch weet de gemeente nu al dat het bedrijf niet verplaatst hoeft te worden!!!!!!!!!!!!!!!! Dat is de omgekeerde wereld.  Aanstaande donderdag, tijdens de raadsvergadering gaat onze fractie, de wethouder hierover helderheid vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier