h

Sober en doelmatig of pretentieus?

10 april 2023

Sober en doelmatig of pretentieus?

Foto: SP

Bij de raadsvergadering van 6 april stond de optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode op de agenda. Waarbij ook de bouw van een nieuwe raadszaal aan de orde kwam. Want dat maakt onderdeel uit van die plannen. Omdat wij ons als SP realiseren dat bij dit soort opdrachten door architecten dan vaak flink wordt uitgepakt om er een prestigeobject van te maken dat dan vaak veel geld kost, hadden wij een motie ingediend. Waarin we het college vroegen om in de voorwaarden voor verdere uitwerking nadrukkelijk op te nemen, dat een nieuw te bouwen raadszaal sober en doelmatig gerealiseerd moet worden. Zonder architectonische kostenverhogende “toeters en bellen”. Want geld uit geven uit de overheidsportemonnee is gemakkelijk. Omdat je het zelf niet voelt. Dat blijkt ook nu weer, want de motie kreeg slechts steun van 11 raadsleden, terwijl er 24 tegen stemden. 

In de discussie werd door diverse woordvoerders dan ook aangegeven, dat het van hun best wat meer uitstraling mag krijgen. Wat ook wel past bij een ambitieuze coalitie. En ons sterkt in de angst, dat het straks toch meer uitstraling moet krijgen en een pretentieus project wordt.

Een collega raadslid vroeg na de vergadering, “waarom van de SP de democratie eigenlijk niks mag kosten”. En in die vraag schuilt voor ons de arrogantie van de macht en het gemak van inzet van gemeenschapsgeld voor eigen eer en glorie. Of eigen gewin.

Zoals je dat ook ziet bij vergoedingen, declaraties en projecten. Natuurlijk mag ook voor de SP democratie geld kosten, maar voor ons heeft sober en doelmatig toch altijd de voorkeur boven pretentieus.

Hieronder de motie van de SP

Motie raadszaal
De raad van de gemeente Meierijstad in vergadering bijeen op 6 april 2023
Constaterend dat: 

Optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode momenteel besproken wordt;
Het bouwen van een nieuwe raadszaal daarbij in beeld komt als waarschijnlijke optie;
Dit in verdere uitwerking leidt tot een opdracht aan een architect;
Overwegende dat: 

Dit soort opdrachten vaak aanleiding geeft om “in het algemeen belang” groots uit te pakken;
In de uitwerking dan kostenverhogende staaltjes van verfraaiing en allure worden ingebracht;
De gemeentelijke middelen beperkt zijn;
Kostenverhogingen vanwege materiaal en arbeid toch al fors zullen zijn;

Verzoekt het college om:
In de voorwaarden voor verdere uitwerking nadrukkelijk op te nemen, dat een nieuw te bouwen raadszaal sober en doelmatig gerealiseerd moet worden. Zonder architectonische kostenverhogende “toeters en bellen”,
en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van de SP

Reactie toevoegen

U bent hier