h

Gemeente: neem uw verantwoordelijkheid!

5 september 2023

Gemeente: neem uw verantwoordelijkheid!

Foto: Brabant zorg / Brabant Zorg

De boodschap dat Brabant Zorg heeft besloten om te stoppen met het verlenen van Huishoudelijke Zorg is als een bom ingeslagen. Zowel bij de medewerkers, maar zeker ook bij de cliënten.  Onze SP fractie is van mening dat de gemeente de rol van toezichthouder/bemiddelaar nu actief dient op te gaan pakken. Uit berichtgeving blijkt dat de gemeente samen met organisaties de komende maanden in overleg gaan die een contract sluiten met de gemeente en daardoor de cliënten en medewerkers overneemt. Voor de medewerkers is toegezegd dat opgebouwde rechten mee overgaan.

Raadslid Tonnie Wouters: :We hebben nu al een aantal vragen cq opmerkingen (gericht aan het college van B.& W.)die van belang kunnen zijn voor een correcte overdracht en meegenomen kunnen worden in het overleg:":

  1. Bent u ervan op de hoogte dat de medewerkers  pas een vervolg bijeenkomst hebben in oktober? Tot die tijd blijven medewerkers en cliënten  in onzekerheid. Kunt u als toezichthouder garanderen dat er eind oktober volledige duidelijkheid is over de overdracht.
  2. U garandeert naar cliënten die nu zorg ontvangen dat ze deze zorg blijven ontvangen. Niet alle medewerkers zullen bereid zijn om over te stappen naar een andere werkgever. Hoe kunt u deze garantie geven, gezien het nu al huidige tekort aan personeel en wachtlijsten bij zorgverleners?
  3. Hoe gaat u erop toezien dat opgebouwde rechten van medewerkers daadwerkelijk mee overgaan? Bijvoorbeeld, Brabant Zorg werkt met Balans budget. Opgebouwde verlofuren die er nog staan. Zo zijn er medewerkers die nog 600 verlofuren hebben staan. Geen enkele zorgaanbieder zit hier op te wachten. Niet elke zorgaanbieder heeft de functie meewerkend coördinator. Ziet u mogelijkheden om ervoor te zorgen dat deze mensen in dezelfde functie worden overgenomen?
  4. Van Brabant Zorg weten we dat de organisatie investeerde in scholing van personeel. Zo zorgde de meewerkend coördinator voor korte lijntjes tussen cliënten, personeel en WMO consulente. De signaleringfunctie van de medewerkers werkte perfect. Waardoor er snel contact mogelijk was  met contact personen. Denk hierbij aan familie, mantelzorger, wijkverpleegkundige, GGZ, WMO, casemanagers, huisarts en meer. Is bij u bekend of dit bij de andere zorgaanbieders ook zo geregeld is? Zo niet, praten we dan nog over Huishoudelijke Zorg?
  5. Wij zijn van mening dat Huishoudelijke Zorg meer dient te zijn dan alleen een schoon huis. Bent u dit met ons eens?

Reactie toevoegen

U bent hier