h

Gemeente neemt verantwoordelijkheid!

13 september 2023

Gemeente neemt verantwoordelijkheid!

Foto: Brabant zorg / Brabant Zorg

Zoals bekend stopt Brabant Zorg met het verlenen van Huishoudelijke Zorg. Eerder stelden we vragen over de rol van en voor de gemeente. (zie artikel: Gemeente neem uw verantwoordelijkheid ) Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid kent en neemt. Prima. Dankzij de bezuinigingen van kabinet Rutte ligt de zorg al jarenlang onder vuur. Zo ook de Huishoudelijke zorg. De SP vind dat gemeenten hun uiterste best moeten doen om mensen die zorg nodig hebben, die zorg te kunnen blijven geven. 

Het meest positieve nieuws is dat er een procesbegeleider aangetrokken is om het proces van overname van de hulp door andere aanbieders slagvaardig en zorgvuldig te laten verlopen.

SP raadslid Tonnie  Wouters:

Ook is de gemeente met ons van mening dat Huishoudelijke Zorg meer is dan alleen een schoon huis. Ook signalering en aandacht voor de client hoort bij de dienstverlening.

De komende maanden is er overleg met de voorlopige gegunde aanbieders om het overnemen van cliënten en personeel te organiseren. Doel is om alle cliënten uiterlijk 1 januari 2024 over te dragen naar een nieuwe aanbieder.

De gemeente garandeert dat het toegekende recht op zorg blijft bestaan. De continuïteit van de zorg en het behouden van de vertrouwde hulp is niet te garanderen.  Ondanks dat de partijen zich maximaal gaan inspannen is het een gegeven dat er nu al een tekort is aan personeel en wachtlijsten bij zorgverleners. Of de huidige werknemers over willen gaan naar een nieuwe werkgever is niet zeker en aan hun of ze dat willen.

Of alle medewerkers hun huidige functie kunnen behouden is helaas niet aan de gemeente. De voorlopige gegunde aanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van de eigen organisatie. Logisch. Toch kan de gemeente ook hierop sturen en doet ze dat ook. Bijvoorbeeld bij de aanbestedingseisen. Er moet aandacht zijn voor scholing, loopbaanontwikkeling, signalering en goed werkgeverschap.

We houden de vinger aan de pols. En houden u op de hoogte.

Zie: antwoorden op vragen SP

Reactie toevoegen

U bent hier