h

red bomenlaan deken baekersstraat

2 december 2023

red bomenlaan deken baekersstraat

Foto: Google earth / Google earth

"RED DE BOMENLAAN" Dat is de inzet van het "Red de bomen comité". Zij startte een petitie voor steun. In heel korte tijd zijn er maar liefst 340 steunbetuigingen binnen gekomen. Een geweldig resultaat. En er komen er nog meer. En dat is goed. Want op 14 december gaat de gemeenteraad beslissen of 19 bomen in deze prachtige laan (Deken Baekersstraat) qgekapt mogen worden. Het college wil eerst 19 bomen kappen en daarna vast stellen wat disproportionele overlast is. Wat de SP betreft zeker niet. We moeten zuinig zijn op onze Levende Geschiedenis.

Met maar liefst 4 insprekers van  het comite probeerden de commissieleden te overtuigen om de bomen NIET  te kappen. Samen met o.a. ook de inbreng van de SP-fractie lijkt het erop dat het gaat lukken. Het lijkt het erop dat de meerderheid van de raad eerste wil omschrijven wat disproportionele overlast is, voordat de gemeente mag kappen. Op 14 december tijdens de raadsvergadering weten we het zeker. 
Klik hier om de petitie te tekenen.

Onze inbreng in de commissie:

Tonnie Wouters:

Ik wil de insprekers hartelijk bedanken voor hun inbreng. Ik ben het er voor de volle 100% mee eens. Ik ga het inhoudelijk niet herhalen maar leg me toe op de gelegenheidsargumenten die het college gebruikt die nu blijkt ook nog in tegenstelling zijn met hun beantwoording op de technische vragen. Argument college;

  1. Er is overlast van o.a. plak, wortelopdruk, vallende takken. Er is zeker overlast. Over gevallen bladeren hebben we het niet. Daar staan de gemeentelijke bakken voor. Maar vallende takken zijn zoveel mogelijk te voorkomen, door goed en serieus onderhoud aan de bomen. Met de heftige stormen van tegenwoordig ook niet altijd te voorkomen. Als vallende takken reden tot kap zou zijn, dan kunnen praktisch alle bomen wel om.
  1. Last van plak; Van ervaringsdeskundige heb ik begrepen dat de plak zo’n 5 a 6 weken vervelend is. En dus niet van medio april tot begin oktober zoals het college stelt .In 2022 een proef met biologische bestrijding. Dit zou maar ten dele effectief zijn. Ten dele is beter dan niets! Het is niet structureel van aard, ja dat kan, het dient dus elk jaar herhaald te worden.  Navraag bij Entocare biologische gewasbestrijding gedaan, het vraagt jaarlijks onderhoud. Ook in het najaar kunnen de winter eitjes al bestreden worden, dan komen die in ieder geval het jaar erop niet uit. Een nadere tip, een kruidlaag onder de bomen ! Dit trekt insecten aan die de bladluis kan bestrijden. Het is relatief kostbaar.  Dat zou kunnen. Wat verstaan we hier onder kostbaar? Volgens Entocare 45 euro per boom. Waar hebben we het over????Het behoud van deze bomen mag wat de SP betreft wat kosten.
  2. Ook als probleem genoemd de wortelopdruk; Oplossing van het college; Nieuwe bomen worden verder van woningen geplant. Ga gewoon kijken, deze bomen staat al ver van de woningen. En in het gras. Gaan we in heel Meierijstad de bomen kappen waar wortelopdruk is? Dan gaan er heel veel bomen verdwijnen. Leg gewoon regelmatig de stoep ,opnieuw. En overal.

Een antwoord waar ik wel blij mee ben, is dat het college van mening is dat nieuwe bewoners die er na de kap komen wonen de situatie zoals hij dan is moeten aanvaarden. Mag ik het college erop wijzen dat een aantal van de klagers die er na 1948 zijn komen wonen ook wisten dat deze bomen er staan? Wat is het verschil???????????? Ik zie het niet

Directe aanbevelingen voor de bewoners in de periode van de plak,

  • Verstrek plastic hoezen voor over de auto of een gratis wasbeurt in de wasstraat.
  • Indien nodig, betaal een keer de glazenwasser
  • Een andere creatieve tegemoetkoming

Voor de gemeente om te doen;

  • Ga in gesprek met professionals om onderzoek te doen naar structurele methoden om de overlast te verminderen
  • Ga in gesprek met natuur organisaties
  • Neem onze aanbevelingen voor de bewoners over
  • Uw antwoord op onze schriftelijke vraag om niet te willen wachten op het uitwerken van overlastbeleid, ( disproportionele overlast ) want dat zou voor uitstel van een keuze kunnen zorgen, is niet in verhouding. Een jaar of minder overlast staat niet in verhouding met het nu kappen van 19 bomen die je dan kwijt bent en nooit meer terug krijgt.

We gaan een amendement indienen.

Hopelijk gaat de meerderheid van de raad ons wijzigingsvoorstel steunen. Eerst vast stellen wat disproportionele overlast is en daarna pas besluiten of er gekapt mag worden.

Reactie toevoegen

U bent hier