h

Waarom in hemelsnaam: agroforestry?

11 december 2023

Waarom in hemelsnaam: agroforestry?

Foto: SP

We kwamen het woord tegen toen we de raadsinformatiebrief lazen over het uitvoeringsprogramma biodiversiteit. Dat wil zeggen in de bijlage, waarin het programma wordt uitgewerkt. En het gaat over o.a. groen, beplanting, bestrijden van de eiken processierups, zandpaden en vergroening van particulier terrein. 

Om maar een aantal onderwerpen te noemen die gemeld worden. En verwerkt tot actiepunten zoals “kleinschalige landschapselementen behouden en verbinden”. 

Prima punt wat ons betreft. Maar dan komt het: “mogelijkheden voor agroforestry onderzoeken in Meierijstad”, lezen we dan. Een Engelse term, waar je je tong bijna over breekt.  Is er dan geen Nederlands woord voor? Jazeker! Heeft het soms te maken met internationale ambities en uitstraling? Een beetje wel denken we, want het wordt genoemd in het kader van het project Brabants Bodem van van Gogh Nationaal Park. Als deelproject dat zich richt op kleine landschapselementen en dus agroforestry.

Om die vast te leggen op de Groene Kaart. Waarbij het gaat om landbouwgewassen of grasland te combineren met bomen of struiken voor de productie van noten, fruit en biomassa. Onderzoek doen naar een plan van aanpak daarvoor en mogelijkheden voor de aanplant. Subsidie verstrekken tot zesduizend euro per bedrijf.

Als je de term opzoektop internet zie je, dat hij al behoorlijk ingeburgerd lijkt zowel in de provincie als ook landelijk. We papagaaien de modetermen dus blijkbaar na om interessant te doen. Of is het hoogmoedswaanzin? Want het gaat gewoon om het combineren van landbouw met aanplant van bomen en struiken. En daar is een heel bruikbaar en goed Nederlands woord voor. Een bijna letterlijke vertaling lijkt het: boslandbouw. Waarom die niet gebruikt wordt als uitstekend alternatief zal wel een raadsel blijven.

......Agroforestry levert meer punten op bij Scrabble, dat dan weer wel..

Reactie toevoegen

U bent hier