h

Belofte Maakt schuld.

22 januari 2024

Belofte Maakt schuld.

Foto: SP

In  augustus 2023 werd het Eindrapport onderzoek ‘’Op weg naar een effectieve armoedeaanpak in Meierijstad’’ door het Verwey-Jonker Instituut ter kennisgeving aan de Raad gepresenteerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in verschillende aanknopingspunten voor de gemeente Meierijstad om een vernieuwde armoedeaanpak neer te zetten .Eén van de aandachtpunten hiervan is de mogelijkheid om de inkomensgrens, om in aanmerking te komen voor Bijzondere bijstand, te verhogen van 120% naar 130%. Wethouder Roozendaal deed de toezegging, om samen met stakeholders te gaan bekijken, of dit tot de mogelijkheden behoord.  We zijn nu bijna een half jaar verder en hebben sindsdien niets meer mogen vernemen. SP fractievoorzitter Ruud Merks vindt het onderhand wel welletjes. "Het wordt tijd dat er nu echt "garen op de klos komt" We kunnen toch niet blijven accepteren dat 1 op de 8 kinderen nog steeds opgroeit in armoede, En dat in rijk land als Nederland, mensen afhankelijk zijn van de voedselbank"   Merks wil hierover opheldering van het college, 

Onze vragen.
  1. Kunt u aangeven wie deze stakeholders zijn?
  2. Zijn er al gesprekken gevoerd met deze stakeholders? Zo ja, wat is voort gekomen uit deze gesprekken? (zijn de gespreksverslagen beschikbaar?) Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is de huidige stand van zaken en wanneer kunnen wij het eindoordeel verwachten?

Eindrapport onderzoek ‘’Op weg naar een effectieve armoedeaanpak in Meierijstad’’ door het Verwey-Jonker Instituut

 

Reactie toevoegen

U bent hier