h

Geen hondenuitlaatplaats in waardevol Natuurgebied

31 januari 2024

Geen hondenuitlaatplaats in waardevol Natuurgebied

Foto: SP

Het Hurkske is een natuurgebied dat van oorsprong vooral uit heide bestaat. Dit natuurgebied is ongeveer 170 ha. groot. Dit grote bosgebied ligt tussen Erp en Gemert en wordt omringd door agrarisch gebied. Het Hurkske bestaat uit naaldbos en gemengd bos. In het bos vind je het Rauwven. Dit is een prachtig ven met enigszins kalkrijk water. In het ven en de omgeving komen vele amfibieën- en plantensoorten voor.

De gemeente wil de biodiversiteit in Meierijstad versterken. Dat willen ze doen  bijvoorbeeld door ons maai- en bermbeheer daar op in te richten. Maar ook door de ontwikkeling van nieuwe natuur zoals hier in het Hurkske.

Foto: SP

Een bezoeker (naam bekend bij onze redactie) van het gebied, scheef onlangs een brief aan de gemeenteraad, waarin hij zijn bezorgdheid uitsprak " Mooie woorden zijn het en ook goede bedoelingen, maar tot nog toe heeft het allemaal geen enkele nut gehad . Overal staan groene bordjes met artikel 461 van het wetboek. Daarop staat dat het verboden is 
om met een loslopende hond het gebied te betreden. En hier ligt het grote probleem" 

Volgens de briefschrijver komen mensen  uit de hele omgeving, van Nistelrode tot aan de Mortel komen hier de hond uitlaten. "Zelf honden uitlaad service komen hier met 8 tot 10 honden tegelijk en die laten ze door heel het gebiedloslopen. Om de doodeenvoudige redenen dat er in het Hurkske niemand is of komt die daar enige controle op uitvoert. De broedende vogels zijn gewoon door honden verstoord. Er is een losloopverbod in allenatuurgebieden van Meierijstad alleen word er totaal geen handhaving uitgevoerd. "

SP commissielid Jos Schraven trekt zich het belang en het behoud van dit natuurgebied erg aan. "Ik heb al meerdere geluiden ontvangen, mbt de overlast van honden."  Jos wil van het college wel eens weten hoe het is gesteld met de handhaving. Hij is het roerend eens met de briefschijver dat de mooie en kostbare natuur geen hondenuitlaadplaats blijft zoals het nu is. Maar dat natuurgebieden blijven waarvoor zij bedoeld zijn. 

Hieronder de vragen van SP commissielid Jos Schraven

Wordt er in het Hurkske,  toezicht gehouden op de handhaving van het losloopverbod van honden ?

 Zo ja, hoe frequent wordt daar gecontroleerd? Zijn er afgelopen jaar 

overtredingen geconstateerd? Zo ja, hoeveel waarschuwingen of processen-verbaal zijn er uitgereikt?

 Zo nee, waarom niet? Bent u dan bereid om daar frequenter (en in welke vorm) te gaan handhaven? Kunnen wij dan een plan van aanpak hierover ontvangen?

======.
Wij houden u op de hoogste, wordt vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier