h

Huurverhoging voor veel gezinnen de druppel'

22 april 2024

Huurverhoging voor veel gezinnen de druppel'

Vele huurders van Area/Woonmeij en andere coöperaties hebben deze week te horen gekregen dat hun huur per 1 juli met maar liefst 5,3% verhoogd wordt. Vijf-komma-drie-procent! Zoveel zijn de lonen, pensioenen, AOW of uitkeringen niet gestegen in 2024. Onze fractie heeft dan ook veel reacties gekregen van boze en bezorgde huurders.

 Woonbond

SP fractievoorzitter Ruud Merks:  "Ook de Woonbond deelt onze mening. Deze verhoging is gebaseerd op een gemiddelde CAO stijging, echter lang niet iedereen kreeg de afgelopen tijd een loonsverhoging die in lijn ligt met de gemiddelde CAO-stijging. Voor veel gepensioneerden en ZZP-ers geldt bijvoorbeeld dat het inkomen niet of minder steeg."

 bestaanszekerheid

Voor huurders die om wat voor reden dan ook geen vergelijkbare inkomensstijging kregen is deze verhoging niet of nauwelijks op te brengen. Voor mensen betekent dit al gauw een lastenstijging van 30 euro per maand, dat is minstens 360 euro per jaar! Daarmee vergeleken is de stijging van de OZB kinderspel.

"We weten allemaal dat verreweg de meeste huurders van Area en Woonmeij geen hoge inkomens hebben. Beide coöperaties hebben als hoofdtaak om mensen met lagere inkomens op een betaalbare manier te huisvesten. Die betaalbaarheid verdwijnt als sneeuw voor de zon op deze manier."  Wat Ruud Merks betreft is dit echt geen sociaal gedrag.

De huurverhoging gaat de gemeente 'indirect' ook geld kosten. "De stijging van 360 euro betekent voor veel gezinnen de druppel; wel of niet naar de voedselbank gaan, wel of geen extra ondersteuning vanuit de gemeente, 

Onze SP fractie heeft n.a.v. de huurverhoging, schriftelijke vragen gesteld aan het college van B.&W.

 

Hieronder de schriftelijke vragen van onze SP fractie
  1. In de raad en samen met de wethouder spreken we herhaaldelijk over het belang van sociale huurwoningen. Ook in de prestatieafspraken is dit vastgelegd. Deelt het college onze mening dat deze verhoging van de sociale huur verre van sociaal is?
  2. Om dit te keren hebben we meer zeggenschap nodig. Nu hebben we die nauwelijks, terwijl we wel verantwoordelijk zijn voor het volkshuisvestingbeleid. Is het college bereid om samen met de raad te kijken hoe we hier zeggenschap en sturing op kunnen krijgen? Bijvoorbeeld door dit te koppelen aan de prestatieafspraken.
  3. De stijging van 360 euro betekent voor veel gezinnen de druppel. Wel of niet naar de voedselbank moeten, wel of niet extra ondersteuning vanuit de gemeente, mogelijk meer huurtoeslag, maar in alle gevallen een lager besteedbaar inkomen. Kan de gemeente inzichtelijk maken wat deze huurverhoging de gemeente “indirect” gaat kosten? Kan de gemeente een indicatie geven wat dit het Rijk gaat kosten (want ook dat zijn belastinggelden)?

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

Reactie toevoegen

U bent hier