h

Geert Kloosterman

In 1985 ben ik komen wonen in Veghel en heb me gelijk bij de SP aangesloten, omdat ik vond dat de welvaart niet goed verdeelt is. Overigens zien we dat de tweedeling nog meer aan het toenemen is.  Sinds enkele jaren woon ik in Eerde. Een mooie kern met nog een rijk verenigingsleven en waar de saamhorigheid nog steeds te vinden is   

Het gemeentebestuur kiest vrijwel altijd voor het belang van de bedrijven en zelden voor de gewone mensen. Bijvoorbeeld: grote steun aan bouwbedrijven en projectwontwikkelaars  en het resultaat is bijna geen betaalbare woningen voor jonge mensen  en zeker niet voor hen die geen groot salaris of rijke ouders hebben!!

Ik hoop in de gemeenteraad het belang van mens, natuur en milieu meer voorop te kunnen laten lopen.  Als Eerdenaar wil ik me hard maken, dat het landelijke karakter van Eerde behouden blijft  en niet wordt ingesloten door oprukkende industrie en verkeer.

U bent hier