h

Marieke Broekmeulen

06 19635663

Ik ben Marieke Broekmeulen en ik ben geboren in den Bosch op 6 januari 1988. Vanaf mijn geboorte ben ik veel in Schijndel te vinden geweest, vooral in de winkel van mijn grootvader. Ik heb tien jaar in Schijndel gewoond en woon nu sinds 2020 in Sint-Oedenrode, wat mij ook heel goed bevalt!

Na de middelbare school ben ik in Tilburg Sociaal Cultureel Werk gaan studeren om daarna enkele jaren in de kinderopvang te werken op de buitenschoolse opvang. Ook werkte ik als vrijwilliger bij de participatiewerkplaats jeugd waar ik met jongeren uit de jeugdhulpverlening de politiek probeerde te beïnvloeden op het gebied van jeugdzorg, maar ook de medewerkers en directeuren van jeugdzorginstellingen probeerde in te laten zien hoe het voelt om als jongere in de jeugdhulpverlening te wonen of behandeld te worden. 

Momenteel ben ik docent Maatschappijleer en docent Natuurkunde op het VMBO wat mij erg goed bevalt. Deze vakken hebben meer met elkaar te maken dan veel mensen denken.

Ik ben op mijn 18e lid geworden van de SP. Het was al langer duidelijk dat dit zou gaan gebeuren, maar de reden dat het toen gebeurde was omdat dit de enige partij was die op dat moment (in Tilburg) opkwam voor mijn probleem. Ik stond als 17 jarige "op straat" omdat ik niet thuis kon wonen, maar er ook geen plek voor mij was in een pleeggezin of op een woongroep. 

Uiteindelijk heeft het een jaar geduurd en was ik al 18 voor jeugdzorg een plaatsje voor mij had gevonden waar ik mijn eigen bed en slot op mijn kamerdeur had.

Ik heb toen besloten, dat ik er alles aan wil doen om dit voor een ieder na mij te voorkomen.

Waarom de SP? 

Omdat ik vind dat gelijke kansen heel belangrijk zijn en de menselijke maat niet vergeten mag worden.

Het is ontzettend belangrijk dat we iedereens aandeel in de samenleving respecteren en waarderen. De sterkste schouders kunnen best een beetje meer dragen, zodat de zwakste schouders aan kunnen sterken.

Als ik weer raadslid (SP-raadslid 2014-2016 in Schijndel) zou worden, dan zal ik weer vol vuur er voor gaan, om onze gemeente een nog mooiere plaats te maken.

U bent hier