h

Onze speerpunten (verkorte weergave)

1.  Meer sociale huur- en koopwoningen.

Wonen is een recht, geen verdienmodel. Een inhaalslag dus wat betreft de sector sociale huur en koop. De gemeente neemt de regie terug.

2.  Goede zorg voor iedereen.

Zorg is een recht, geen gunst. De mens staat centraal en niet het geld.

Marktwerking uit de zorg en buurtzorghuizen in de wijk.

3.  Gezonde en veilige omgeving, ook in de toekomst.

Aandacht voor klimaat, leefbaarheid, milieu en groen. Stop op bouw megastallen. Goede meting van luchtkwaliteit. De wijkagent terug in de wijk. Veilig verkeer.

4.  Bestrijden van armoede.

Kinderen in armoede is onacceptabel. Net als energiearmoede. We gaan ons keihard inzetten voor oplossingen. Minimumloon naar 15 euro per uur.

5.  Zeggenschap over eigen buurt, wijk of dorp.

Deskundigheid van mensen beter benutten dus meer zeggenschap, maar geen afschuifpolitiek. De gemeente blijft verantwoordelijk voor onderhoud openbare ruimte.

6.  Oog voor natuur en duurzame energie.

Bescherming van onze natuur. Geen windmolens en zonneparken als niet eerst alle daken vol liggen. Burgers delen in de opbrengst.

7.  Ruimte voor onderwijs, cultuur en sport.

Goede scholen, sportvoorzieningen, bibliotheken en wijkgebouwen zijn essentieel. Zuinig zijn op ons verenigingsleven en amateurkunst bevorderen.

8.  Eerlijk werk voor eerlijk loon.

Een aanvalsplan gericht op ondersteuning van werkende armen. Volwaardige banen. Geen verdringing door gedwongen inzet vrijwilligers.

9.  Een eerlijke overheid.

Een overheid als betrouwbare partner, die je helpt en steunt. Gebruik maakt van beginspraak. Aanspreekbaar ook, niet alleen digitaal.

10. Aandacht voor iedereen.

Voor de SP telt iedereen mee. Van jeugd tot senioren en ook mensen met een beperking. Een inclusieve, eerlijke samenleving is ons streven.

U bent hier