h

Huis&Erf maakt in 2005 €4.544.000 winst

29 juni 2006

Huis&Erf maakt in 2005 €4.544.000 winst

De cijfers zijn duidelijk: vorig jaar heeft bouwvereniging Huis&Erf een winstgevend jaar achter de rug. Alle ophef die de afgetreden raad van commissarissen maakte is dus als een zeepbel uit elkaar gespat.
Eerder toonden onderzoeken van zowel bewindvoerder Hobo als van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting aan dat er niets mis is met de financiële situatie van Huis&Erf. Dit beeld wordt bevestigd door de jaarcijfers over 2005.

Een rijke bouwvereniging

Directeur/bestuurder Phiferons maakte de jaarcijfers bekend op de ledenvergadering van 28 juni in ’t Spectrum. Hij zei daar dat je gerust mag zeggen dat Huis&Erf een gezonde bouwvereniging is. Vanuit de zaal werd er gezegd: ‘zeg maar gerust een rijke!’ Phiferons beaamde dit door te zeggen: ‘dat klopt, het is maar net hoe je de cijfers interpreteert.’

Huurbeleid hoeft niet anders

Phiferons melde er ook dat het huurbeleid de komende jaren niet hoeft te veranderen. Er zijn positieve financiële ontwikkelingen, de bouwvereniging beschikt over voldoende middelen.
Ons commentaar: Dát geloven wij graag. Zo lang de bouwvereniging de extra huurverhogingen toepast bij het wisselen van de huurder, zal het jaarresultaat alleen nog maar sterk toenemen. Dát extra geld heeft men namelijk niet nodig om financieel gezond te blijven.

Nog steeds geen excuses, ook niet achteraf.

De mensen die vorig jaar riepen dat de bouwvereniging er financieel slecht voor stond hebben hun onjuistheden nog steeds niet gecorrigeerd. Ook de mensen en organisaties die dankbaar gebruik gemaakt hebben van deze onjuiste informatie en al klankbord dienden om het vermeende schandaal verder op te kloppen hebben hun onjuiste berichtgeving nooit afdoende gecorrigeerd.
Tonnie WoutersTonnie Wouters daarover: ‘ik vind het niet vreemd dat zij dit nooit gedaan hebben. Er is klasse voor nodig om gemaakte grove fouten te kunnen én durven toegeven. Die klasse mist men blijkbaar.’

 

Artikel 2 januari 2006: externe toezichthouder geeft toe dat de financiële positie van Huis&Erf goed is en was

 

U bent hier