h

SP wil dat raad beslist over veranderde afspraken met Huis&Erf

15 oktober 2006

SP wil dat raad beslist over veranderde afspraken met Huis&Erf

B en W had een straf plan: we maken andere prestatieafspraken met bouwvereniging Huis&Erf en brengen die ter kennisgeving aan de gemeenteraad. Tonnie Wouters heeft dit afgelopen donderdag in de raadsvergadering gedwarsboomd.

Bijna unaniem ging de raad uiteindelijk akkoord met het voorstel van het SP-raadslid om de veranderde afspraken door de raad te laten beslissen. De gemeenteraad is immers hét orgaan dat het beleid moet vaststellen. In de prestatieafspraken is sprake van beleidswijzigingen. Het wijzigen van beleid is immers een taak van de raad en niet van B en W.
Vreemd is dat ABS de beleidswijzigingen door de eigen wethouder buiten de raad om wil invoeren.

Volgende maand méér. Dan wordt ook duidelijk of Schijndel de vruchten plukt van een kleinere SP-fractie in de gemeenteraad. Wouters: 'daar lijkt het wel op, het sociaal gehalte lijkt minder te worden met het minder worden van de invloed van onze partij.'

 

videoreportage van TV-Schijndelnaar aanleiding van de raadsvergadering op TV-Schijndel. Druk dan op de knop: bekijk video

 

U bent hier