h

Laagste huren in Schijndel

2 december 2006

Laagste huren in Schijndel

Minister Pieter WinsemiusMinister Winsemius roemt Huis en Erf. Met name wat zij doet en toch de laagste huren van Nederland heeft. De Minister noemt dit een prestatie van het huidige bestuur. Dat mag de Minister doen, maar het huidige bestuur is nog geen jaar actief. De eer voor het compliment hoort vooral gericht te worden aan het vorige bestuur. Een bestuur dat een zeer fraaie erfenis heeft nagelaten

Tonnie Wouters: 'een zo mooie erfenis kan je koesteren. Je kan 'm ook verkwanselen. Het mag duidelijk zijn dat ik hoop dat ie gekoesterd wordt. Want dát is in het belang van de huurders.'

De erfenis van het vorige bestuur mag er zijn

Het vorige bestuur heeft bewezen dat een samengaan mogelijk is van èn lage huren, èn goed onderhoud èn lage aanvangshuren èn daarbij bovendien nog financieel zeer gezond zijn. Een erfenis die zeer bijzonder is en waar je trots op kan zijn.

Keuze is nu aan gemeentebestuur en Huis&Erf

Een erfenis die het huidige gemeentebestuur en het huidige bestuur van Huis en Erf niet te grabbel mogen gooien, wel vervolmaken. De kansen én de financiën maken dit mogelijk.

De gemeente beslist waar en welke huizen in welke prijsklasse gebouwd mogen worden. Huis en Erf is financieel goed genoeg bij kas om die te kunnen bouwen. Ook heeft de praktijk aangetoond dat je huizen ‘goedkoop’ kunt houden.

De richting die nu is ingeslagen is, baart zorgen

Helaas zien we dat er deels al andere keuzes gemaakt worden. Twee voorbeelden:

  • De gemeente heeft besloten dat er minder goedkope woningen voor starters gepland worden ten opzichte van de plannen van het vorige jaar. De gemeente heeft besloten dat er meer woningen in een duurder middensegment gebouwd moeten worden. Dat is mooi voor wie veel geld wil verdienen aan huizen, maar de starters staan wel in de kou.
  • Huis en Erf verhoogt de huur als een woning vrij komt. Een extra tussentijdse huurverhoging van €90 per maand is geen uitzondering. Hierdoor is het is een kwestie van tijd dat goedkope huurhuizen schaars worden. Dus dat de Minister zo prijzenswaardig vindt wordt op dit moment al wel ongedaan gemaakt…

Huisvesten van de doelgroep of kiezen voor een nieuwe hoofdtaak?

Het huisvesten van mensen die (financieel) niet in staat zijn in eigen huisvesting te voorzien is niet langer de belangrijkste taak van een woningbouwvereniging als Huis en Erf.
Het huidige bestuur kies een deels ander weg. De directeur/bestuurder wil naar ‘brede zorg voor wonen als maatschappelijk ondernemer.’ Dat is een mond vol en klinkt goed. Maar niet vergeten mag worden dat bouwverenigingen zijn opgericht om ervoor te zorgen dat iedereen de kans krijgt op fatsoenlijke en betaalbare huisvesting.

Tonnie WoutersTonnie Wouters (oud bestuurslid van Huis&Erf) nogmaals: Laten we er met z’n allen ervoor zorgen dat de erfenis van betaalbare huizen van goede kwaliteit gekoesterd wordt. Liever nog: dat die versterkt wordt. Als er daarnaast nog geld over is voor andere maatschappelijke taken: ja natuurlijk! Maar de hoofdtaak blijft de hoofdtaak.

 

Dossier huurharmonisatie ineens

 

U bent hier