h

Geen prestatieafspraken gemeente met Huis&Erf

5 oktober 2007

Geen prestatieafspraken gemeente met Huis&Erf

De conclusie van Nellie Oomen is helder: 'hier is geen sprake van prestatieafspraken. Het is allemaal veel te weinig concreet. Je kunt hooguit spreken van een intentieovereenkomst.'

Oomen kreeg geen bijval, zij stond alleen in haar wens om concrete afspraken. Andere partijen zijn dik tevreden en spreken van een goede afspraken. Typerend daarbij is wel dat Oomen na afloop van de discussie wél steun kreeg van PvdA-raadslid v.d. Donk. Hij wil volgende keer graag dat de prestatieafspraken concreter worden. Nu hoeft dit blijkbaar nog niet

9 Pagina's tekst, maar wat staat er?

Het stuk bestaat uit 9 pagina's papier, maar weinig concrete prestatieafspraken. Er staat niet te lezen wie wat gaat doen. Er staat niet welke bedragen geïnvesteerd gaat worden. Er staat geen uitsplitsing welk bedrag voor de gemeente is en wat Huis en Erf bijdraagt.

Voorbeeld 1: energiebesparing:

Afspraak 6: energiebesparing bij nieuwbouw en renovatie. Je kunt niet van een prestatie spreken als je schrijft dat Huis&Erf en de gemeente streven bij nieuwbouw en renovatie naar het doorvoeren van energiebesparende maatregelen. Wat ga je concreet doen? Er staat 'streven naar' dat betekent toch helemaal niets!
Vooral voor de bestaande woningen van is het belang dat er eindelijk echt iets gebeurt. Naast energie besparen is een lagere energierekening ook van groot belang voor de huurders.

Voorbeeld 2: Sloopplannen noemt men herstructurering

Afspraak 7: investeren in bestaande wijken. Huis&Erf gaat komende jaren investeren in bestaande wijken, herstructureringsprojecten uitvoeren. Herstructureringsprojecten, wat is dat? In ieder geval geen groot onderhoud, want dat gebeurt al jaren en is voortzetting van al eerder beleid. Herstructurering is toch gewoon een ander woord voor slopen!
In de afspraak staat dat de gemeente hieraan meewerkt door de meerjaren begroting voor openbare werken op deze sloopplannen af te stemmen.Dus Huis&Erf bepaalt voortaan welke straat voortaan wordt opnieuw wordt ingericht?
Ook hier kun je niet van een prestatieafspraak spreken. Er staat niets concreeets. Wordt eens concreet, in welke straten ga je aan de slag? Wat is de investering? Worden bewoners betrokken?

En waar niet gesloopt wordt?

Wat gaat H&E doen in bestaande wijken waar niet gesloopt wordt/ wat is daar de bijdrage in de woon- en leefomgeving?
Ook hierover zijn geen duidelijke concrete afspraken gemaakt. Hoe ga je de bestaande wijken opkrikken? Hoe ga je ervoor zorgen dat de wachtlijsten van woningzoekenden weggewerkt gaan worden? Hoe ga je ervoor zorgen dat onze starters in Schijndel kunnen starten en in Schijndel kunnen blijven wonen? Hoe ga je ervoor zorgen dat er voldoende huurwoningen in Schijndel zijn?

Kan iedereen zijn huis kopen?

Klopt het dat als een huidige huurder vraagt om zijn huis te kunnen kopen, hij een standaard briefje van u krijgt met het antwoord: in principe kunt U de woning kopen? Bent U van plan om alle huurwoningen te gaan verkopen? En als u dit niet van plan bent: je hebt tenminste verwachtingen gewekt...

Betaalbare huizen verdwijnen

Hoe wordt er voor gezorgd dat er voldoende betaalbare woningen in Schijndel blijven?
Huis&Erf en college vinden dat er voldoende betaalbare huurwoningen in Schijndel zijn. Er moeten meer duurdere huizen komen, zodat huishoudens met een hoger inkomen ook kunnen huren.
In die betaalbare woningen die U noemt, krijgt volgens uw eigen cijfers nog steeds 30% van de huurders huurtoeslag met een gemiddelde van €131 per maand. Zo betaalbaar zijn ze dus niet, anders was er geen huurtoeslag nodig…
En dan heb ik het niet over de groep die bijvoorbeeld met zijn inkomen 10 euro te hoog zit en buiten de huurtoeslag valt.

Is €220.000,- betaalbaar?

Ook de prijs van de betaalbare koopwoning onder de 220.000 euro die u noemt is discutabel, of voor veel starters onbetaalbaar. Wat is dat, onder de €220.000? Is dat €215.000 euro? Is dat €200.000?
Een hypotheek van 4,5 keer het inkomen is voor verontrustend veel starters onvoldoende om een huis van 200.000 euro te kunnen kopen. Dit gegeven is afkomstig van de grote hypotheekverstrekkers.

Het is een intentieovereenkomst

Met de beste wil van de wereld zijn dit geen prestatieafspraken te noemen. Het is hooguit een intentieovereenkomst met vage 'afspraken' waarop niemand afrekenbaar is. Een gemiste kans.

U bent hier