h

Bouwplannen Schijndel: minder huizen maar wel duurdere

10 januari 2008

Bouwplannen Schijndel: minder huizen maar wel duurdere

Minder bouwen en duurder bouwen, is dat de visie van coalitie van PvdA, CDA, ABS en Dorp? B en W verdedigt het woningbouwprogramma dat dit als uitgangspunt heeft vanavond in de commissie.

Weinig veranderd?

De PvdA heeft er een handje van om te suggereren dat er niet veel is veranderd nu zijn de SP in de coalitie hebben ingeruild voor het CDA. De SP-fractie heeft vaak moeten constateren dat die suggestie ver bezijden de werkelijkheid is. Het sociaal gehalte van het beleid in ons dorp daalt immers verder en verder.

Zo ook met de te bouwen huizen in de komende jaren.

Hieronder de bijdrage van SP-raadslid Tonnie Wouters over het woningbouwprorgramma voor de komende 4 jaren

In de vorige regeerperiode met de SP zijn er 285 woningen voorbereid en opgeleverd. In totaal 47% betaalbare huur en koopwoningen. Van alle nieuwbouw 50% in de betaalbare sfeer werd weliswaar net niet gehaald, deels door al eerder afspraken die er lagen, maar de grote inhaalslag zou gemaakt worden op Hulzenbraak. Soms moet je er genoegen mee nemen dat niet alles in een keer kan.

Vertragingen ook door eigen besluiteloosheid en andere keuzes

Het college spreekt zichzelf behoorlijk tegen dat er vertragingen, wat landelijk een probleem is, zou zijn door allerlei regelgeving. Want zoals zij zelf ook zeggen was de vertraging van o.a. het Lidwina vrij beperkt. Eerlijk zou zijn zeggen dat het de politiek zelf is die voor vertraging zorgt.
En ja, dan heb ik het over de bouw op Hulzenbraak. Wanneer de huidige coalitie het bestemmingsplan wat klaar lag (in 2006) om de procedure in te gaan, voorvarend opgepakt had, was de bouw op Hulzenbraak al begonnen. Een gemiste kans.

Waarom daalt het inwoneraantal toch?

De woonvisie 2004-2008 is nu voorbij schrijft het college. En dat merken we. In de nieuwjaarstoespraak zegt Burgemeester Opsteegh zich zorgen te maken over de uitstroom van de jongeren uit Schijndel. En terecht. Vorig jaar opnieuw 26. Overigens niet alleen jongeren vertrekken. Veel Schijndelse ouderen moeten verhuizen naar buiten Schijndel als ze de pech hebben dat ze zorg nodig hebben.

Vooral aantallen, weinig over kwaliteit

Wat zien we terug als nieuwe woonvisie van dit college? Is er een bijgestelde woonvisie? Het college heeft het vooral over aantallen. Hoe zit het met de kwaliteit, wat gaat het college daar aandoen?
Wordt er ingezet op levensbestendige woningen? Wordt er ingezet op nieuwe ontwikkelingen? Wordt er ingezet op energie nul woningen? Wordt er ingezet op woningen die energie opleveren? Ook dat is tegenwoordig al mogelijk. In Boxtel bij de Kleine Aarde zijn er al een paar…

Nog veel meer vragen, die in de woonvisie niet aan bod komen

Wordt er zuinig omgegaan met de weinige beschikbare grond die Schijndel nog heeft? Wordt er de komende jaren in Schijndel nog gebouwd voor onze eigen inwoners? Worden projectontwikkelaars als ze een plan indienen ook verplicht om een deel in het sociale segment te bouwen? Komen er de komende jaren extra betaalbare woningen voor de jongeren? Alleen klagen dat jongeren vertrekken heeft niet zoveel zin. Wat ga je daar aan doen? Wat is de extra inspanning voor de ouderen?
Ik heb in dit woningbouwprogramma hierover geen visie kunnen vinden.

Meer in het middensegment, minder goedkope huizen

Het motto wat er wel uitspringt is: We gaan meer woningen bouwen worden in het middensegment. Duurdere woningen dus. Tussen de 200.00 en 300.000 euro. Dat zou goed zijn voor de doorstroming. Dat is zeker heel goed voor de makelaars. Die kunnen zo twee keer verdienen. Dat is zeker goed voor de hypotheek verstrekkers die daar volop aan verdienen. Maar niet als je zit te wachten op een betaalbare woning…….

Hulzenbraak 3: 2 jaar vertraging + minder woningen

In plaats van 241 worden er maar 180 woningen gebouwd in de Hulzenbraak Maar liefst 60 huizen minder. In Hulzenbraak 3 bouwen we meer dure grondgebonden woningen. Daar zitten de 640 jongeren die ingeschreven staan bij Huis en Erf beslist op te wachten. Maar ik denk van niet.

Betaalbare huizen zijn nodig

Een inhaalslag voor betaalbare woningen is meer dan hard nodig. Wat er te koop staat in Schijndel is bijna allemaal tussen de twee en drie ton of duurder. Ik hoorde vandaag nog op de radio dat mensen met een laag of midden inkomen een huis van 247.000 euro niet kunnen bettalen.

Wie kan een huis in het middensegment betalen?

De site van de Rabobank is ook heel duidelijk Een starter moet 56.000 bruto verdienen incl. vakantiegeld om een huis van 279.000 euro te kunnen kopen. Dan praat je over het inkomen van een leraar HBO in de hoogste schaal, die ook nog 15 jaar opbouw heeft gehad in dienstjaren. Welke starter heeft zo’n salaris???
Hoeveel woningzoekenden hebben zo’n salaris?

Belofte maakt schuld!

Nogmaals, de geplande inhaalslag voor betaalbare woningen moet uitgevoerd worden. Dat zijn we aan de Schijndelse bevolking verplicht.
Wanneer de meerderheid van de raad dit niet wil, dan stel ik voor dat ons eerdere voorstel, namelijk een starterlening, opnieuw ter discussie komt.

Waar wordt gesloopt

In de woonvisie staat dat er 71 woningen worden gesloopt. Welke zijn dat? En welke zitten er nog meer in de planning?

06-11-2007: Uitstel Hulzenbraak-3 door stroperigheid
30-10-2007: sociale woningbouw onder druk
05-10-2007: Geen prestatieafspraak met Huis&Erf

U bent hier