h

Huis&Erf breekt vaak belofte om huis te verkopen

8 januari 2008

Huis&Erf breekt vaak belofte om huis te verkopen

Afgelopen jaar hebben tientallen huurders geïnformeerd of zij hun huis kunnen kopen. Allemaal hebben zij daarop een 'in principe positieve reactie' daarop gehad. De werkelijkheid is in veel gevallen een andere.
SP-raadslid Tonnie Wouters vraagt de wethouder Volkshuisvesting om hulp voor de teleurgestelde huurders

Goed voorbereid

Donderdag 10 januari wordt het woningbouwprogramma in de commissie van de gemeenteraad behandeld. Tonnie Wouters heeft wethouder Eijkemans op voorhand schriftelijke vragen gesteld, in de hoop dat hij dan inhoudelijk goed kan reageren.

Belofte maakt schuld

Wouters is duidelijk:

Ik vind dat de wethouder de huurders die nu teleurgesteld worden moet helpen. Huis en Erf moet haar beloften waar maken. Niet zozeer omdat IK vind dat er huizen verkocht moeten worden. Maar als eerst schriftelijk wordt toegezegd dat het huis verkocht kan worden, dan moet men deze belofte waar maken. Belofte maakt immers schuld

Hieronder de letterlijke tekst van de brief met vragen die Tonnie Wouters gestuurd heeft naar wethouder Eijkemans

 

Betreft: woningbouwprogramma en verkoop van huurwoningen

Beste wethouder Eijkemans,

Zoals U ongetwijfeld weet is Huis en Erf voornemens om 1000 sociale huurwoningen te koop aan te bieden. Voor veel Schijndelse inwoners waarschijnlijk dé kans om een eigen woning te verwerven. Dit jaar willen ze als pilot beginnen met de verkoop van 328 woningen.

Behalve aan de genoemde 1000 huurders heeft Huis en Erf aan veel meer huurders de belofte gedaan dat hun huurwoning te koop zou komen. Niet alleen mondeling, ook op papier. Letterlijk schrijft Huis en Erf in september aan een huurder; “In dit stadium kan ik u mededelen dat de woning in principe gekocht kan worden van Huis en Erf. Echter wij zijn nog zorgvuldig bezig om de procedure hiervoor vast te stellen. De verwachting is dat er rond de jaarwisseling tot de eerste verkoop kan worden overgegaan”

In december valt een inhoudelijk geheel ander antwoord in de brievenbus:

Huis en Erf wil graag alle huurders keuzevrijheid geven tussen huren of kopen van woningen. Dit noemen wij Te Woon. Helaas is dit op dit moment niet voor iedereen in elke situatie mogelijk. Tot onze spijt moeten wij ook u teleurstellen. U kunt uw woning helaas niet kopen.”

En:

“De regelgeving rondom de verkoop van huurwoningen is erg complex. We hebben te maken met diverse partijen, zoals gemeentes en de Ministeries van Financiën en VROM.”

Tot zover een deel van de brief aan de teleurgestelde huurders .

Aan u hierover de volgende vragen:

  • Het heeft er alles van weg dat Huis en Erf veel huurders een loze belofte heeft gedaan. Bent U het met mij eens dat het niet hoort dat je zo met mensen omgaat?
  • Bent U het met mij eens dat dit niet Te Woon is, maar dat eerder Te Gek Voor Woorden is?
  • Bent U het met mij eens dat een gedane belofte nagekomen moet worden?
  • Bent U bereid om de huurders die zich door de toezegging van Huis en Erf voor de gek gehouden voelen, te helpen wanneer zij Huis en Erf willen wijzen op het principe dat ‘belofte maakt schuld’ hier zeker van toepassing is?
  • Huis en Erf heeft het over regelgeving en afspraken met diverse partijen. Ook de gemeente wordt genoemd. Wat is de rol van Uw college in deze kwestie geweest?
  • Vindt u het terecht dat de gemeente aanwezen wordt als een van de partijen die er oorzaak van zijn dat Huis en Erf terug komt op haar eerdere toezegging?
  • Welke ‘regelgeving’ is er in Schijndel op het gebied van verkoop van huurwoningen?
  • Welke afspraken zijn er in deze door U met Huis en Erf gemaakt?

Tijdens de commissievergadering krijg ik graag antwoord op deze vragen.

Met vriendelijke groet

Tonnie Wouters

U bent hier