h

Comité Levende Geschiedenis vraagt hulp bij Monumentenhuis

5 juli 2008

Comité Levende Geschiedenis vraagt hulp bij Monumentenhuis

Om te bereiken dat de Oude Hoevenbraak een beschermd dorpsgezicht wordt, heeft het comitë Levende Geschiedenis een nieuw ijzer in het vuur gelegd. Zij heeft het Monumentenhuis Brabant haar mening gevraagd.
Hoevenbraaksestraat, wat een verschil met de krappe nieuwbouwwijken

Veel ruimte en lucht

Ook de Wilgenstraat kenmerkt zich door een ruime opzet

De Oude Hoevenbraak is een typische wijk uit de periode van de wederopbouw. De wijk geeft nog een gaaf tijdsbeeld uit die tijd. De bewoners krijgen er letterlijk veel ruimte en lucht. Een unieke wijk.

Aandacht voor een arbeiderswijk

De vraag om van de Oude Hoevenbraak een beschermd dorpsgezicht te maken krijgt extra kracht, als je bedenkt dat er traditioneel veel aandacht is voor gebouwen als kerken, kastelen, boerderijen en villa's van rijke mensen. En soms is er ook aandacht voor industrieel erfgoed.

Maar waar wordt een arbeiderswijk in ere gehouden? De werkende mensen en hun woningen zijn ook deel van onze geschiedenis!

Monumentenhuis

Om hun argumenten kracht bij te zetten, heeft het actiecomité het Monumentenhuis schriftelijk gevraagd een oordeel te geven over de vraag om de Oude Hoevenbraak tot een beschermd dorpsgezicht te maken.
Wij zijn benieuwd naar hun reactie!

De noodzaak van steun is extra hard nodig nu Huis en Erf bekend heeft gemaakt dat zij plannen heeft deze unieke wijk te slopen

 

Hieronder te letterlijke tekst van de brief aan het Monumentehuis

Monumentenhuis Brabant
Markt 32
4931 BT Geertruidenberg

Schijndel 3 juli 2008

Beste mensen,

Wij, het comité ‘Levende Geschiedenis’zijn samen met de SP in Schijndel een actie gestart. Een actie om van onze wijk de ‘oude Hoevenbraak’ een Beschermd Dorpsgezicht te maken.
Als de Oude Hoevenbraak wordt aangemeld om opgenomen te worden als beschermd dorpsgezicht is de toekomst van dit karakteristieke arbeiderswijkje gewaarborgd.

Volgens ons zijn er kansen om deze aanmelding succesvol in te zetten en af te sluiten.

 • De bevrijding van Zuid-Nederland heeft haar sporen achtergelaten in Schijndel, de verwoesting van veel huizen is een van deze sporen, de wederopbouw ervan het logische gevolg
 • De oude Hoevenbraak is een typerend arbeiderswijkje uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog
 • Het uiterlijk van onze wijk uit de tijd van de wederopbouw is nauwelijks geschonden. Er is dus een gaaf tijdsbeeld
 • In de wijk zijn meerdere types van deze arbeiderswoningen herkenbaar aanwezig, daarmee wordt het tijdsbeeld completer
 • De wijk kan in relatie gezien worden met andere bouwprojecten uit dezelfde periode in ons dorp. Daarmee wordt tevens duidelijk gemaakt dat de prijs voor de bevrijding een hoge is geweest
 • De woningen zoals ze te vinden zijn in de Oude Hoevenbraak zijn in dezelfde tijd in veel gemeenten gebouwd. Maar in weinig gemeenten zijn deze woningen nu nog zo ongeschonden aanwezig. En in weinig gemeenten zijn er zo veel gebouwd
 • De in de wijk aanwezige ‘noodkerk’ wordt nu gebruikt als cultureel centrum en maakt het beeld van de wijk compleet
 • De voormalige jongensschool is goed in te passen in het beschermd dorpsgezicht
 • Een wijk met goede en betaalbare twee-onder-een-kap woningwetwoningen op ruime kavels, is een wijk waar de huizen in de toekomst nog steeds gewild zijn
 • Krijgt de wijk de status van beschermd dorpsgezicht, dan zijn er mogelijkheden om de ontstaansgeschiedenis van deze wijk te gebruiken in educatieve en recreatieve projecten, gekoppeld aan andere aanwezige overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog in en in de nabijheid van ons dorp. Het verhaal kan hierdoor compleet weergegeven worden, onze recente geschiedenis kan daardoor uitgroeien tot een levend onderdeel van het heden en de toekomst
 • Vaak worden karakteristieke en bijzondere boerderijen, kerken en industriële gebouwen en herenhuizen tot monument verheven. Het aantal arbeiderswoningen met een bijzondere status is zeer beperkt. In Schijndel hebben we de kans om dit wat meer in evenwicht te brengen.

Wij willen graag Uw mening, gezien vanuit Uw deskundigheid weten, over ons idee van een beschermd dorpsgezicht voor de Oude Hoevenbraak.

Daarom bijgevoegd het rapport Levende Geschiedenis. Aan U de vraag om dit door te lezen en ons hierover te berichten. Indien nodig komen we graag op gesprek, of nog beter: nodigen u uit voor een rondleiding door de wijk, zodat u zichzelf kunt overtuigen.

Alvast bedankt voor de moeite!

Met vriendelijke groet namens het Comite ‘Levende Geschiedenis’

Betty Groenendijk


U bent hier