h

Betaalbare woningen, en snel…

13 november 2008

Betaalbare woningen, en snel…

Diverse partijen vinden dat er snel betaalbare woningen moeten komen. Zowel voor starters als voor ouderen. Dat vinden zij nu, maar als het er op aan komt, dan stemmen dezelfde partijen anders.

Motie voor goedkopere huizen

Raadslid Schuurbiers (Senioren) komt met een motie voor meer woningen in de prijsklasse van €170.000 tot €200.000. Het is heel mooi dat Schuurbiers dit nu wil en hij kan daarbij zeker op de steun van de SP rekenen.

Dit voorjaar nog voor meer duurdere huizen...

Maar raadslid Schuurbiers zal wel een vraag moeten beantwoorden. Ook weer dit jaar stelde de gemeenteraad het woningbouwprogramma vast. Daarin staat dat er meer dure woningen in middensegment gebouwd moeten worden. Het gaat dan om huizen met een prijs tussen de €235.000 en €300.000,-.

Als het er op aankomt wordt er anders gestemd

Bij de vaststelling van het woningbouwprogramma wordt bepaald welke huizen waar en wanneer gebouwd worden. Een motie bij de begrotingsvergadering spreekt een gevoelen uit, meer niet. Eigenlijk bijzonder triest dat partijen zoals de Senioren instemmen met het bouwen van meer duurdere huizen, om vervolgens enkele maanden later te doen alsof men vindt dat starters en ouderen met een dunnere portemonnee ook moeten kunnen wonen.

SP is constante factor

Als het er op aankomt, dan staat de SP in de raad alleen. De SP was de enige partij die niet heeft ingestemd met meer duurdere woningen bouwen ten koste van de goedkopere.

Betaalbare huizen bouwen kan wel...

We kunnen gelukkig zijn dat er vorige periode, 4 jaar lang een SP wethouder was in het college. Toen zijn er nog projecten voorbereid, gebouwd en opgeleverd met wel betaalbare huur en koop woningen.
Voorbeelden: de Van Berghenstraat, bij Bizzi, achter de Plus en Kloosterpark.

Dus laat niemand zeggen dat het niet kan. Je moet het alleen wel willen. Niet alleen in woorden, maar vooral in daden. Helaas blijft deze coalitie in woorden hangen.

 

19-01-2008: geen verbetering woningbouwprogramma
19-01-2008: Raad stelt bouwprogramma vast, maar heeft geen visie
10-01-2008: Bouwprogramma Schijndel, minder huizen, wel duurdere
06-11-2007: Uitstel Hulzenbraak-3 door stroperigheid?
30-10-2007: Sociale woningbouw onder druk
05-10-2007: Geen prestatieafspraken gemeente met Huis&Erf

 

U bent hier