h

Hulzenbraak 3: opschieten

13 november 2008

Hulzenbraak 3: opschieten

Meerdere partijen vinden dat b en w snel op Huzenbraak 3 aan het bouwen moet gaan. Ook daar is de SP het roerend mee eens.

Wie is oorzaak van vertraging?

Maar, begin 2006 was een bestemmingsplan voor Hulzenbraak 3 vrijwel klaar om de inspraak in te gaan. In maart waren er verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad.

Vrijwel kant en klaar plan wordt weggekieperd

En een van de eerste dingen die de coalitiepartijen deden, was het wegkieperen van het vrijwel kant en klare bestemmingsplan. Want er zou en er moest een nieuw komen…
Zou men verder gegaan zijn met wat er lag, dan hadden de eerste huizen inmiddels opgeleverd kunnen zijn.

7 partijen in de raad oorzaak vertraging

PvdA, CDA, ABS en Dorp zijn er dus in hoge verantwoordelijk voor dat er op Hulzenbraak 3 nog niet wordt gebouwd. Dat dezelfde partijen nu beginnen te piepen dat het snel moet komt hooguit over als dat berouw na de zonde komt.
Witlox (van Dorp) was ruiterlijke genoeg om te erkennen dat het klopt wat de SP stelt. Dat de vertraging dus komt omdat er moest een nieuw bestemmingsplan moest komen…
Inhaalslag ook weggekieperd

Ook nog: minder goedkopere, meer duurdere huizen

Daarnaast is in het woningbouwprogramma vastgelegd dat de vaak beloofde inhaalslag voor betaalbare woningen op Hulzenbraak 3 niet doorgaat. PvdA, CDA, ABS en Dorp, willen gesteund door VVD, Senioren en lijst Schijndel dat er minder betaalbare huizen komen en meer duurdere.

Niet in Hulzenbraak 1

Toen men aan Hulzenbraak begon te bouwen, zijn de betaalbare woningen geschrapt uit Hulzenbraak 1. Want er moest snel veel geld verdiend worden om alle sportverenigingen te kunnen verplaatsen naar het Zuideinderpark.

Beperkt in Hulzenbraak 2

In Hulzenbraak 2 zijn voor een deel wel betaalbare huizen gezet. Maar de beloofde extra woningen die uit Hulzenbraak 1 doorgeschoven waren, zijn verplaatst naar Hulzenbraak 3. Dat er op Hulzenbraak 2 wel wat betaalbare woningen gebouwd zijn, heeft alles te maken met het gegeven dat Ger Wouters toen namens de SP wethouder was voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening.

Niet in Hulzenbraak 3.

In Hulzenbraak 3 zouden de betaalbare woningen die op Hulzenbraak 1 niet zijn gebouwd, 3 jaar geleden onder door Ger Wouters wel ingepland. Maar vervolgens komt er een nieuwe coalitie en die kiepert de lang en vaak beloofde inhaalslag gewoon in de vuilnisbak...

Morgen gratis bier

De beloften van partijen dat zij eindelijk voor starters en voor ouderen voldoende betaalbare woningen gaan bouwen lijkt erg veel op dat café waar een bordje achter de bar hangt met daarop de tekst: ‘morgen gratis bier’. En als je morgen terug komt, dan hangt daar een bordje met daarop de tekst: ‘morgen gratis bier’….

13-11-2008: Betaalbare woningen, en snel
19-01-2008: geen verbetering woningbouwprogramma
19-01-2008: Raad stelt bouwprogramma vast, maar heeft geen visie
10-01-2008: Bouwprogramma Schijndel, minder huizen, wel duurdere
06-11-2007: Uitstel Hulzenbraak-3 door stroperigheid?
30-10-2007: Sociale woningbouw onder druk
05-10-2007: Geen prestatieafspraken gemeente met Huis&Erf

U bent hier