h

Goede woningen gebruikt voor oefening brandweer

3 december 2008

Goede woningen gebruikt voor oefening brandweer

Twee leegstaande huizen in de Lindenstraat zijn onlangs voor de tweede keer gebruikt om de brandweer in te laten oefenen. Het gaat om woningen in de wijk die de bewoners als beschermd dorpsgezicht willen zien. In plaats van zuinig te zijn op deze huizen laat Huis en Erf ze leeg staan en nu dan ook vernielen door er de brandweer in te laten oefenen.

Onbegrip

Tonnie Wouters is door bewoners uit de Lindenstraat aangesproken op dit misbruik van deze woningen. Mensen zijn verwontwaardigd dat goede huizen gebruikt worden als oefenobject voor de brandweer. Niet omdat de brandweer niet mag oefenen, die moet zelfs oefenen. Maar wel omdat er een giga-woningnood is en als goede woningen dan bewust niet ingezet worden om deze woningnood te verminderen, dan is daarvoor geen begrip.
Afgelopen zomer actie bij de huizen in de Lindenstraat, die nu oefenobject voor de brandweer zijn geworden

Gemeente

Raadslid Wouters heeft burgemeesten Opsteegh vragen gesteld over dit misbruik van goede woningen. Zij hoopt ermee te bereiken dat Huis en Erf zorgvuldig omgaat met de woningen die eigendom zijn van alle Schijndelse huurders. En dat de gemeente geen medewerking verleent aan uitvoering van de plannen van de corporatie.

Hieronder de brief van Wouters aan burgemeester Opsteegh

 

Aan de voorzitter van de raad
Markt 20
Schijndel

Schijndel, 30 november 2008

Geachte meneer Opsteeg,

Afgelopen week heb ik van verschillende boze telefoontjes van bewoners uit de Lindenstraat gekregen. De huurders zijn boos en voelen zich in de steek gelaten. Afgelopen week is er namelijk voor de tweede keer in korte tijd een brandweeroefening gehouden in de twee leegstaande woningen in de Lindenstraat.

Mensen snappen dat de brandweer oefeningen moet houden. Maar zij snappen niet dat dit in twee nog goed bewoonbare huizen moet gebeuren. Op deze manier worden de woningen in korte tijd slooprijp gemaakt. En de oefeningen zorgen voor de nodige overlast voor de bewoners in de straat.

Ik kan me niet voorstellen dat de gemeente moedwillig meewerkt aan het slooprijp maken van nog goed bewoonbare woningen. Vooral niet omdat de gemeente ook de wens van de bewoners om van de ‘oude Hoevenbraak’ een beschermd dorpsgezicht te maken, heeft voorgelegd aan het Brabants Monumentenhuis.

Burgemeester, omdat U ook verantwoordelijk voor de brandweer bent, heb ik aan U de dringende vraag om te zorgen dat er gestopt wordt met brandweeroefeningen in de twee leegstaande huizen in de Lindenstraat. Het lijkt mij dat, ondanks dat er twee oefeningen in geweest zijn, de woningen zeker nog fatsoenlijk schoon gemaakt kunnen worden.

Hopend op een spoedige en positieve reactie, met vriendelijke groet

Tonnie Wouters


U bent hier