h

Huis&Erf beschaamt vertrouwen huurders Oude Hoevenbraak

30 december 2008

Huis&Erf beschaamt vertrouwen huurders Oude Hoevenbraak

Het comié LEVENDE GECHIEDENIS heeft twijfels bij de betrouwbaarheid van verhuurder Huis en Erf. In een folder in de wijk worden enkele voorbeelden genoemd waaruit blijkt dat de informatie van de bouwvereniging inderdaad niet al te betrouwbaar is. Een ernstige zaak, als je de verhuurder niet op haar woord kunt vertrouwen

Oude Hoevenbraak: twee onder een kappers op ruime kavels en toch een betaalbare huur

Voorbeeld 1: directeur doet niet wat hij belooft

Directeur Phiferons zegt bij de overhandiging van het rapport LEVENDE GESCHIEDENIS dat hij na het lezen ervan contact zal opnemen met het comité. Dit doet de directeur/bestuurder niet. Er komt pas een gesprek, als het comié hierom vraagt.

Voorbeeld 2: directeur zegt wat anders dan de gemeente

In het vervolggesprek zegt directeur Phiferons dat hij een telefoontje heeft gekregen van wethouder Eijkemans. Die vertelde hem dat de Schijndelse Monumentencommissie het verzoek om een bescherm dorpsgezicht te maken van de wijk Oude Hoevenbraak niet steunt, omdat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Navraag bij de gemeente leert dat Burgemeester en Wehouders en de Monumentencommissie, het verzoek om van de Oude Hoevenbraak een beschermd dorpsgezicht te maken, heeft voorgelegd aan Monumentenhuis Brabant, Pas nadat dit orgaan een advies gegeven heeft, zal de gemeente en zal dus ook de gemeentelijke Monumentencommissie een uitspraak doen.

Voorbeeld 3: bouwvereniging drukt toch haar eigen plan door

Directeur Phiferons zegt bij de overhandiging van het rapport veel waarde te hechten aan de mening van de huurders, En dat de bouwvereniging doet wat de huurders nodig vinden. De huurders vinden behoud en versterking van hun wijk nodig. DAT is duidelijk uit de steun voor het rapport LEVENDE GESCHIEDENIS.

Nog voordat het vervolggesprek heeft plaatsgevonden, is duidelijk dat de bouwvereniging een sloopvergunning voor de huizen heeft aangevraagd. Om te beginnen met twee leegstaande huizen in de Lindenstraat. Ook uit een door Huis en Erf georganiseerde informatieavond blijkt dat Huis en Erf heel andere plannen heeft met de wijk dan behouden en versterken. Zij willen slopen.

Voorbeeld 4:toezegging 'betaalbare' huur na nieuwbouw is weinig waard

Huis en Erf zegt op de informatieavond aan dat zij de huizen wil slopen en herbouwen. En dat de huurders terug kunnen in nieuwbouw twee-onder-een-kappers. De huur zal maximaal €495 per maand zijn. Tijdens een bijeenkomst van de werkgroep wordt toegegeven dat deze maximale huur alleen voor de eerste huurder geldt. Daarna wordt de huur sterk verhoogd…

Belachelijk profiel voor tijdelijke huurders

Wat het comité ook ernstig stoort is dat de huizen die leeg komen niet opnieuw verhuurd worden. Eerst zei Huis en Erf dat zij de leegkomende huizen zouden laten leeg staan, totdat het buurhuis ook leeg zou komen. Daarna zou blok voor blok gesloopt worden.

Later wordt duidelijk dat huizen verhuurd worden via een anti-kraak-organisatie. Huis en Erf bepaalt wel het profiel van de nieuwe (tijdelijke) huurders. Een belachelijk profiel, want waarom zouden er geen gezinnen mogen wonen in prima eengezinswoningen? Toch wil Huis en Erf perse andere huurders:

 • - de tijdelijke huurder mag geen gezin hebben
  - de tijdelijke huurder is tussen de 18 en 35 jaar oud
  - de tijdelijke huurder mag geen relatie hebben
  - de tijdelijke huurder is het liefst dakloos
  - de tijdelijke huurder staat aan de onderste trap van de ladder.

 

Vooral de laatste voorwaarde van Huis en Erf is bij het comité erg verkeerd gevallen. Wat bedoelt Huis en Erf met ‘onderste trap van de ladder’? Er is toch maar één soort mensen, maak geen verschil! Of is het de bedoeling dat de sociale samenhang van de wijk veranderd moet worden en de solidariteit verlaagd wordt?
,,Dat is vaker geprobeert en niet gelukt", stelt de folder van het comité aan de wijk strijdbaar.

Hoe gaat het verder?

Wij zijn benieuwd wat Huis en Erf gaat doen om het vertrouwen van haar huurders te herstellen

 

Hieronder de letterlijke tekst van de folder, die ook als pdf-bestand is de downloaden

 

Hoe betrouwbaar is Huis en Erf? Geldt daar: ‘afspraak is afspraak’?

 

Onze wijk is het waard behouden te blijven

Op een vergadering in De Vink krijgen wij te horen: ‘Huis en Erf wil graag mee werken om de wensen van haar huurders waar te maken. Er is nog niets besloten. Tegen het comité LEVENDE GESCHIEDENIS heeft directeur Phiferons hetzelfde gezegd. Mooie woorden, maar wat is de werkelijkheid? Afgelopen maanden wordt meer en meer duidelijk wat de woorden waard zijn…

Geen vervolgafspaak, wel vraagt Huis en Erf een sloopvergunning aan

De huurders laten weten dat ze van de Oude Hoevenbraak een beschermd dorpsgezicht willen maken. Met het aanbieden van het rapport LEVENDE GESCHIEDENIS wordt duidelijk gemaakt dat de overgrote meerderheid van de huurders in de wijk willen blijven wonen.

Bij het overhandigen van het rapport LEVENDE GESCHIEDENIS zegt de directeur dat hij het rapport zal bestuderen. Ook dat hij blij is met het initiatief van de huurders en dat Huis en Erf graag waarmaakt wat huurders willen. Hij belooft dat hij een vervolgafspraak zal maken om door te praten over de toekomst van de wijk.

Nog voordat het vervolggesprek plaats vindt, laat Huis en Erf weten in gesprek te zijn met de gemeente over een sloopvergunning. Te beginnen met de twee lege huizen in de Lindenstraat. Het comité trekt meteen aan de bel. Zo ga je niet serieus om met je huurders en je eigen beloftes. Gelukkig hebben ze de sloopvergunning nog niet gekregen, zijn de lege huizen in de Lindenstraat weer tijdelijk bewoond, en is het ook eindelijk afgelopen om deze woningen te gebruiken voor brandweeroefeningen.

Het vervolggesprek is er inmiddels wel geweest. Dit was geen gesprek, meer de mededeling dat Huis en Erf wil doordrukken wat zij al eerder van plan was: slopen en vervangende nieuwbouw.

Onjuiste informatie over monumentencommissie

Volgens de heer Phiferons is de Schijndelse Monumentencommissie van mening dat de Oude Hoevenbraak niet volledig aan de eisen van een beschermd dorpsgezicht voldoet. Hij zegt dat hem dit in een telefoongesprek is medegedeeld door wethouder Eijkemans

Navraag bij de gemeente geeft een heel ander beeld: de gemeente heeft het Monumentenhuis Brabant in Geertruidenberg advies gevraagd om de mogelijke cultuurhistrorische-stedenbouwkundige- en architectonische waarden in beeld te brengen. De gemeente vindt dat er pas definitieve standpunten over nieuwbouw kunnen worden genomen, nà dit onderzoek.

Met andere woorden: de Schijndelse monumentencommissie heeft dus nog geen uitspraak gedaan. De directeur heeft dus onjuiste informatie gegeven..

Huur niet hoger dan €495. Maar dat geldt alleen voor de eerste huurder…

Huis en Erf geeft als garantie dat de huur van nieuwbouw niet hoger zal zijn dan 495 euro.

Al op de vergadering deed Huis en Erf de toezegging dat er voor de huidige huurders teruggebouwd gaat worden. In de werkgroep is dit uitgebreid herhaald. Na enige tijd komt de bekende aap uit de mouw: die huur geldt alleen voor de eerste huurder.

Zodra er een nieuwe huurder komt betaalt die altijd meer. Dan krijgt de projectleidster over enkele jaren toch nog gelijk met haar uitspraak dat toen zij voor het eerst naar deze wijk ging kijken, zij dacht dat hier allemaal rijke mensen wonen. In de toekomst is dit dus het plan van Huis en Erf, maar waar blijven dan onze kinderen en hun kinderen? Hebben die niet het recht om in een mooi huis op een grote kavel grond te wonen? Na ons gaat het leven door, daar hebben wij toch ook een verantwoordelijkheid voor?!

De wijk wordt anders van samenstelling

Op de vergadering deze zomer de toezegging: U kunt zolang als U wilt blijven wonen in uw huis. Als een huis leeg komt en de buurman wil nog 20 jaar blijven wonen, dan kan dit.

Eerder schreven wij al: wie dit sprookje gelooft, die mag het zeggen. Het is duidelijk dat Huis en Erf heel andere plannen heeft met de lege woningen. De leegkomende huizen worden gelukkig wel weer verhuurd, niets is zo erg als leegstand.

Maar de leegkomende huizen worden alleen nog maar tijdelijk verhuurd. Ze worden verhuurd via een anti-kraak-verhuurder. En duidelijk is ook welke huurders Huis en Erf voor u en ons als buren uitzoekt. Dat zijn huurders die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • - de tijdelijke huurder mag geen gezin hebben
  - de tijdelijke huurder is tussen de 18 en 35 jaar oud
  - de tijdelijke huurder mag geen relatie hebben
  - de tijdelijke huurder is het liefst dakloos
  - de tijdelijke huurder staat aan de onderste trap van de ladder.

Wat zij met de laatste voorwaarde bedoelen is ons volstrekt onduidelijk. Welke ladder? Mensen zijn toch mensen, daar moet je geen verschil tussen maken!

Wij vinden de voorwaarden die Huis en Erf heeft geformuleerd voor de tijdelijke huurders schandalig. Waarom mogen er geen gezinnen wonen in prima eengezinswoningen? Of is het doel om de samenstelling van de wijk bewust te veranderen, zodat de samenhang uit de wijk verdwijnt en daarmee de solidariteit? Dàt is vaker geprobeerd. En niet gelukt!

Huis en Erf drukt eigen plannen door

In 2000 heeft Huis en Erf onze huizen overgenomen van de gemeente. Zij hebben zich toen gepresenteerd als een verhuurder die graag het vertrouwen wilde herstellen. Zij zeiden graag een verhuurder te zijn die als betrouwbaar bekend staat, die er is voor de huurders. In de eerste jaren hebben zij enkele aardige stappen gezet om die vertrouwensband op te bouwen.

Maar het afgelopen jaar is er door Huis en Erf duidelijk gemaakt dat er alleen gebeurt wat zij willen. Dat alleen hun eigen plannen serieus genomen worden. En dat die eigen plannen worden doorgedrukt.

Wat doen wij?

Geen opbeurende boodschap van ons op het einde van 2008. Maar we kunnen en willen het niet mooier maken dan het is. Komend jaar zullen we nog diverse keren met elkaar aan tafel zitten, om met elkaar te bepraten hoe de toekomst van onze wijk er uit gaat zien. Wij blijven rekenen op uw steun en wij blijven ervoor gaan. Want er zijn volop kansen om onze wijk te behouden en te versterken.

Een fijne jaarwisseling en ook in 2009 geldt: samen staan we sterk!


 

De folder als pdf-bestand

 

U bent hier