h

Buurtvergadering 'oude Hoevenbraak'

20 februari 2009

Buurtvergadering 'oude Hoevenbraak'

Donderdag 26 februari organiseert het comité Levende Geschiedenis een vergadering voor de bewoners van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf. Onderwerp: hoe gaan we onze actie voor behoud van de Oude Hoevenbraak doorzetten.
Karin Vissers, van het bureau dat onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de huizen, komt er uitleg geven over haar rapport. De vergadering vindt plaats in wijkgebouw De Vink en begint 20.00 uur.

Hieronder de tekst van de folder, waarmee het comité haar medebewoners uitnodigt:

 

Actie voor behoud en versterking van onze wijk gaat door

 

Kom 26 februari naar de buurtvergadering

De argumenten die Huis&Erf gebruikt om onze huizen te willen slopen, snijden geen hout. Dat is de belangrijkste conclusie uit het bouwkundig onderzoek dat gedaan is in onze wijk. Sterker nog: de energieprestatie van de huizen kan met een geringe investering sterk verbeterd worden. Iets wat u tientallen euro’s per maand op de ener-gierekening kan besparen. En met normaal onderhoud aangevuld met planmatig groot onderhoud kan onze wijk van betaalbare huizen een lang leven hebben.

Hart onder de riem

Het onderzoek van Bureau Vissers & Roe-lands heeft dus opzienbarende uitkomsten. Het onderzoek is een hart onder de riem voor ons comité Levende Geschiedenis. Het onderzoek is een bevestiging van wat wij allemaal al lang weten: onze wijk is een bijzondere wijk en onze wijk is het waard om behouden te blijven.
Met het onderzoek krijgen wij een steun in de rug voor onze actie voor behoud en ver-sterking van de wijk. Een steun in de rug, die niet gebaseerd is op gevoelens, maar die onderbouwd is met een degelijk en deugdelijk onderzoek. Het onderzoek is gedaan door een bureau met een onweer-sproken naam. Een bureau dat kwalitatief zo goed is, dat de gemeente het eerder ook inschakelde om het welstandsbeleid vorm te geven.

Wie meer wil weten

Donderdag 26 organiseren wij een bijeen-komst voor alle wijkbewoners. U bent die avond van harte welkom in De Vink. We beginnen 20.00 uur.

De energierekening kan fors lager

Het bureau Vissers&Roelands komt er uit-leg geven over hun onderzoek en de resul-taten daarvan. Opzienbarende resultaten. Zeg maar zelf, een woning met:

  • energieklasse E kan naar B (investering € 5.832). De gasrekening kan dan met 53% omlaag. Dit levert voor de bewo-ners een besparing op van 710 Euro per jaar,
  • energieklasse G kan naar B (investering € 8.715) De gasrekening kan dan met 63% omlaag. En elektra met 19%. Dit levert voor de bewoners een besparing op van 944 Euro per jaar,
  • energieklasse G kan naar C (investe-ring € 9.538) De gasrekening kan dan met 64% omlaag. En elektra 40%. Dit levert voor de bewoners een besparing op van 1021 Euro per jaar,
  • energieklasse E kan naar D (investering € 3.138) De gasrekening kan dan met 31% omlaag. Dit levert voor de bewo-ners een besparing op van 351 Euro per jaar,
  • energieklasse F kan naar B (investering € 6.245). De gasrekening kan dan met 62% omlaag. Dit levert voor de bewo-ners een besparing op van 661 Euro per jaar,
  • energieklasse E kan naar C (investering € 4.156). De gasrekening kan dan met 43% omlaag. Dit levert voor de bewo-ners een besparing op van 448 Euro per jaar,

energieklasse G kan naar D (investe-ring € 7.146) De gasrekening kan dan met 51% omlaag. En Electra met 6%. Dit levert voor de bewoners een besparing op van 775 Euro per jaar,

  • energieklasse F kan naar C (investering € 5.837). De gasrekening kan dan met 47% omlaag. Dit levert voor de bewo-ners een besparing op van 639 Euro per jaar.

Dit onderzoek toont aan dat het niet waar is dat onze huizen niet energiezuiniger ge-maakt kunnen worden en dit met hoge uit-gaven gepaard gaat. Met ‘n betrekkelijk kleine investering, is er veel winst te halen.

Voldoende kwaliteit

Naast wat kleine individuele gebreken, blijkt uit het onderzoek ook duidelijk dat onze huizen voldoende kwaliteit hebben. Ook dit is anders als wat Huis&Erf steeds beweert.

Niet voor het eerst sloopplannen

Al twee keer eerder is geprobeerd om onze wijk te slopen en onze huizen te vervangen door veel meer woningen op dezelfde grond. Twee keer hebben we dit samen kunnen verhinderen. Nu is de derde poging tot sloop in gang gebracht. Wat doet u?

Dit sloopplan is anders

Het nieuwe sloopplan van Huis&Erf is een ander plan. Zij willen nu onze huizen ver-vangen door nieuwe twee-onder-een-kappers.

De huur wordt erg duur

Daarbij belooft Huis&Erf dat die nieuwbouw voor de eerste huurder een betaalbare huur krijgt.
Bij de tweede huurder wordt de huur fors verhoogd. En uiteindelijk wordt de oude Hoevenbraak dan een wijk die onbereik-baar is voor ‘gewone‘ mensen.
Want het gaat dan om huren die hoger zijn dan de grens voor huurtoeslag

Kom en doe mee!

Kom donderdag 26 februari om 20 uur naar De Vink. U wordt dan bijgepraat over het onder-zoek. U kunt uw vragen stellen aan Karin Vissers. Karin is van het bureau dat het onderzoek heeft gedaan.
Daarna willen we met u overleggen over hoe we het beste verder kunnen gaan om onze wijk te behouden en te versterken.

Voor ons, voor onze kinderen en ook daarna

Wij vinden dat onze wijk behouden en versterkt moet worden. Dit moet gebeuren voor ons, voor onze kinderen en straks ook voor hun kinderen. Want ook die hebben er straks recht op in een mooie wijk met betaalbare huizen te wonen.


U bent hier