h

Huis&Erf zegt te doen wat de huurders willen en drukt haar eigen plan door

5 mei 2009

Huis&Erf zegt te doen wat de huurders willen en drukt haar eigen plan door

Gesteund door 90% van de huurders, heeft het comité Levende Geschiedenis vanmorgen duidelijk gemaakt dat de huurders van de 'oude Hoevenbraak' willen dat de sloopplannen gestopt worden. Als reactie zegt directeur-bestuurder Phiferons weer dat de bouwvereniging doet wat haar huurders willen. Maar tegelijk maakt hij duidelijk dat hij zijn eigen sloopplan er gewoon doordrukt.
Betty Groenendijk overhandigt de uitslag van de peilig onder de huurders aan dhr Phiferons

De bewoners willen

Duidelijk is wat de bewoners willen. Ruim 90% van de wijkbewoners heeft zich geschaard achter de eisen die door de buurtvergadering zijn geformuleerd:

  • Huis en Erf moet stoppen met de sloopplannen
  • Huis en Erf moet stoppen met AD-HOC verhuur. Dus stoppen met tijdelijke huurcontracten. De nieuwe huurders moeten een vast huurcontract krijgen
  • Huis en Erf moet een onderhoudsplan en een plan voor groot onderhoud opstellen en daarmee aan de slag gaan
  • Huis en Erf moet beginnen met de energieprestatie van de huizen te verbeteren.
  • De gemeente moet de woonomgeving beter bijhouden, daartoe een plan opstellen en dit uitvoeren.

Wat de bewoner swillen is dus klip en klaar: stop met de sloopplannen, knap onze huizen nu eindelijk eens echt op en begin met het versterken van de wijk.

Huis&Erf wil

Huis en Erf wil de hele wijk slopen, zij willen dit blok voor blok doen. Vervolgens willen zij er nieuwbouw realiseren. De eerste huurder van die nieuwbouw mag het niuewe huis huren voor een huurprijs van ongeveer €500,- per maand. Als het nieuwe huis leeg komt, dan wordt de huur voor de volgende huurders fors verhoogd.
Om haar plan er door te drukken, gebruikt Huis&Erf het 'argument' dat de huidige huurder zo lang kan blijven wonen als die wil. Niemand wordt gedwongen. Maar dit is onzin! Want als er eenmaal gesloopt wordt in een wijk en als de huizen niet afdoende onderhouden worden, dan wordt de wijk snel onleefbaar. Dan dwing je huurders die uitermate tevreden in de wijk wonen, om het veld te ruimen. Huis&Erf weet als beste dat het zo werkt.

Huur nieuwbouw wordt superhoog

Daarnaar gevraagd liet dhr Phiferons zich ontvallen dat hij denkt aan een huur voor de tweede en volgende huurders zeker €700 tot €800 per maand wordt. Een voor vrijwel iedereen onbetaalbare huur dus, een huur waarvoor je ook geen huurtoeslag kunt krijgen..
Phiferons: 'ik denk bij nieuwbouw van twee-onder-een-kappers aan een huur van €700 tot € 800 per maand'

Waarom maakt Huis&Erf haar woord niet waar?

 

  • De superrijke bouwvereniging Huis&Erf hoeft haar sloopplan er niet door te drukken.
  • De superrijke bouwvereniging hoeft de huur niet te verhogen totdat die onbetaalbaar is.

En toch wordt het eigen plan er doorgedrukt. Toch willen zij de nieuwbouw voor de huidige huurders onbereikbaar maken. En ook jongeren zullen een dergelijk hoge huur niet betalen.

Waarom?

Wie weet waarom Huis&Erf niet doet wat haar huurders willen. Veel interessanter is het antoord op de vraag: hoe gaan we de slopers stoppen?!

 

26-04-2009: bewoners oude Hoevenbraak steunen eisen

 

U bent hier