h

Monumentenhuis: hoge waarden Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat

13 juni 2009

Monumentenhuis: hoge waarden Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat

Het rapport van Monumentenhuis Brabant kan gezien worden als een stevige steun in de rug van actievoerende huurders in de Oude Hoevenbraak.
De conclusie die wethouder Eijkemans er uit trekt staat haaks op de inhoud van het rapport.

Monumentehuis schrijft:

De gemeente heeft Monumentenhuis Brabant gevraagd de cultuurhistorische waarden van de Oude Hoevenbraak, de Deken Baekersstraat en van Hemontstraat te bepalen. Het eindrapport is duidelijk:

  • het oorspronkelijke karakter van de Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat zijn niet of nauwelijks gewijzigd. In de Van Helmontstraat zijn enkele blokken ingrijpend gewijzigd
  • De oude Hoevenbraak en haar straten zijn in hoge mate van belang als uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling van Schijndel
  • de wijk Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat zijn in hoge mate van belang wegens de herkenbaarheid en gaafheid van de oorspronkelijke historisch ruimtelijke structuur, bebouwing en functionele opzet van het geheel. Hetzelfde geldt voor de architectonische gaafheid.

Zeldzaamheid

Het rapport gaat verder: Zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau komen dergelijke wijken en woningen voor. De gaafheid van de woningen in de Oude Hoevenbraak en Dkn Baekersstraat zijn vrij zeldzaam te noemen. Dit rapport bevestigt dus ons eigen rapport van het vorige jaar.

Geen nationaal ‘beschermd dorpsgezicht dankzij dralen van het gemeentebestuur

Volgens het Monumentenhuis ligt het niet voor de hand dat de Oude Hoevenbraak en de Deken Baekersstraat een nationaal beschermd dorpsgezicht worden. Onlangs heeft Minister Plasterk voorgenomen geen neiuwe gebieden of wijken meer aan te wijzen als nationaal beschermd dorpsgezicht.
Betty Groenendijk hierover:

Wij vinden het een heel goedkope uitmaak van burgemeester en wethouder dit voornemen van de Minister als argument te gebruiken. Immers: onlangs heeft de Minister dit gedaan. Maar al weer één jaar geleden hebben wij gevraagd de wijk als beschermd dorpsgezicht aan te wijzen.

Dralen van de gemeente vergooit kansen

Uit de brief bij het rapport van Monumentehuis blijkt dat burgemeester en wethouders pas op 6 februari aan het Monumentenhuis heeft gevraagd om het onderzoek te doen. Bijna 9 maanden daarvoor (op 9 juni 2008) is ons rapport met onze vraag aan de burgemeester overhandigd. Hij zei toen blij te zijn met het initiatief vanuit de bevolking.

Maar vervolgens gebeurt er 9 maanden vrijwel niets!

Het is een schande dat dezelfde gemeente die zo gedraald heeft, nu als ‘argument’ gebruikt dat een beschermd dorpsgezicht niet meer kan. Het gemeentebestuur is immers zelf verantwoordelijk voor haar trage tempo, dit kan en mag niet worden afgeschoven op de wijk!

De kansen zijn nog lang niet verkeken!

Het dralen van het gemeentebestuur heeft de kansen op een nationaal beschermd dorpsgezicht wellicht verkleind. Maar de race is nog lang niet gelopen, want:

  1. 1. Waarom wordt niet alsnog de beschermde status bij de Minister aangevraagd, met daarbij als argument dat de aanvraag vanuit de bevolking ruim voor zijn voorgenomen besluit is binnengekomen?
  1. 2. Als de Minister alsnog weigert, da'n kan de wijk Oude Hoevenbraak en de Deken Baekersstraat een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht worden! De gemeenteraad hoeft hiervoor slechts een besluit te nemen!

Geen kaasstolp, maar ontwikkelingen mogelijk maken

De vraag om van onze wijk een beschermd dorpsgezicht te maken is er een die perfect past in de visie van de Minister. De bewoners willen geen kaasstolp over de wijk zetten en ontwikkelingen onmogelijk maken. In tegendeel!
In het rapport van het comité wordt gevraagd de waarden van de wijk te respecteren en deze uit te bouwen. De woningen door middel van interne verbouwing aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dat kàn! Het rapport van Vissers&Roelands heeft dit duidelijk gemaakt.
Ook staan in dit rapport van de bewoners diverse aanbevelingen om de sterke kanten van de wijk verder uit te bouwen. EN om de betaalbaarheid van de huizen te garanderen. Want betaalbare huren, daaraan is nu behoefte maar ook in de toekomst! En betaalbare huren behoren tot de kernkwaliteiten van een arbeiderswijk!

Huis&Erf blij

Wij snappen dat dhr Phiferons van Huis&Erf blij is dat burgemeester en wethouders hebben laten weten dat zij onder strikte voorwaarden oor hebben naar de plannen die de sloopvereniging heeft. Hoewel de huurders in grote meerderheid hebben laten weten achter de eisen van het comité te staan en dat de sloopplannen verscheurd moeten worden, drijft de directeur zijn plannetje door. Dat is dezelfde directeur die zegt dat hij doet wat de huurders willen…

Slopen? Bezopen!

Het comité bezint zich nog op hoe nu verder te gaan. Want verder gaan ze! In het rapport van het Monumentenhuis en in de brief van de gemeente staat dat er vele zaken aan de huizen het waard zijn om te behouden. Metselwerk, muren en dakkapellen kan je volgens ons alleen behouden als je ze niet sloopt. Bij sloop zijn ze definitief verloren.

Slopen? Bezopen!


 

Gedeelde Toekomst, rapport van het bewonerscomité Levende Geschiedenis
Actiepagina, met daarop een samenvatting van het rapport van de bewoners
het rapport van Monumentenhuis Brabant (pdf)

 

U bent hier