h

Woningen voor starters Stamhuis duurder?

8 juni 2009

Woningen voor starters Stamhuis duurder?

Tonnie Wouters maakt zich zorgen dat de starterwoningen op Stamhuis duurder worden dan gepland. Zij zet zich in voor betaalbaarheid van deze 12 woningen voor starters.

Van De Kleine Meierij naar Huis&Erf

De zorgen van het SP-raadslid verwoord zij in vragen aan burgemeester en wethouders. Daarin constateert het raadslid dat de huizen nog voordat zij zijn opgeleverd, niet alleen van eigenaar zijn gewisseld maar ook in prijs duurder lijken te worden. Wouters:

Het verhogen van de verkoopprijs met €20.000 lijkt niet veel. Maar het is tegen de trend: huizen worden goedkoper, niet duurder. En vooral voor starters is het erg belangrijk dat de prijs NIET stijgt.
Starters hebben vaak de grootst mogelijke problemen om een een hypotheek te komen. En dat geldt zeker voor starters met een niet al te hoog inkomen.

Voet bij stuk

In de raadsvergadering van aanstaande donderdag wil het raadslid opheldering.
Ook hoopt zij dat een meerderheid van de gemeenteraad voet bij stuk houdt en geen toestemming geeft om de koopprijs van deze huizen te verhogen

Hieronder de letterlijke tekst van de vragen

Aan het college van B&W

Schijndel, 7 juni 2009

Betreft: vragenuur raadsvergadering 11 juni

Helaas heeft de meerderheid van de raad besloten dat er inplaats van de eerder besloten inhaalslag voor betaalbare woningen op Hulzenbraak 3 er nu meer dure en meer woningen in het middensegment gebouwd gaan worden. Jammer voor de Schijndelse woningzoekenden maar wel een gegeven.

De raad is echter niet teruggekomen op haar eerder besluit van 12 koopappartementen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom op het project Stamhuis. Deze appartementen zouden een koopprijs krijgen van maximaal 180.000 euro. Zoals bekend heeft de projectontwikkelaar deze appartementen eerder overgedaan aan de Kleine Meijerij, een woningcorporatie in Rosmalen. Volgens onze informatie heeft de Kleine Meijerij deze appartementen opnieuw overgedaan, nu aan Huis en Erf.

Navraag over de koopprijs van deze appartementen bij Huis en Erf zou kunnen betekenen dat er afgeweken gaat worden over de door de raad vastgestelde verkoopprijs. De verkoopprijs wordt vermoedelijk tussen de 160.000 en 200.000 euro.

  • Zijn deze prijzen bij het college bekend?
  • Zo ja, bent U het met mij eens dat als de prijs zakt naar 160.000 euro dit geen enkel probleem zal zijn?
  • Zo ja, bent U het met mij eens dat de eerder afgesproken prijs van maximaal 180.000 euro gehandhaafd moet blijven?
  • Zo ja, gaat U ervoor zorgen dat Huis en Erf zich aan deze afspraak gaat houden?

In afwachting van uw antwoord met vriendelijke groet,

Tonnie Wouters


U bent hier