h

Beroep op SP om toe te treden tot raadscommissie podium

24 december 2009

Beroep op SP om toe te treden tot raadscommissie podium

Tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie die een podiumaccomodatie gaat onderzoeken is nogmaals aangegeven dat het wenselijk is dat alle fracties in de commissie deelnemen. De commissie heeft dan ook een dringend beroep gedaan om de SP-fractie om alsnog deel te nemen in de commissie.

Niet onder de indruk

Ruud Merks is niet onder de indruk van 'het dringende beroep' dat op zijn fractie wordt gedaan. Merks:

"Waarom zou ik ook. Ik heb in de raad duidelijk gezegd dat wij er geen behoefte aan hebben om met een praatclubje besluitvorming over de verkiezingen heen te tillen. En zeker niet als het om een podium gaat. Onze verenigingen worden 8 jaar aan het lijntje gehouden, daar hoeft geen jaar bij te komen. Er zijn voldoende gegevens om nu een besluit te nemen. Wij gaan dáár voor."

City valt af

Waar Merks op doelt is dat volgens hem de locatie City-Theater afvalt. Er is 8 jaar geprobeerd om de City tot theater te verbouwen. Zelfs met de toezegging van Hans Brus dat die alles zou betalen, is er niet één realiseerbaar plan naar buiten gekomen. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dan als Brus minder gaat betalen, het wel zal lukken om een reëel bouwplan te presenteren.

Aula Eldecollege valt af

Een goede mogelijkheid zou zijn om een podium op Schijndelse maat in het Eldecollege te maken. De zittingsavonden zijn ook meerdere keren in de aula georganiseerd. Met een relatief geringe investering zou de aula van die school om te bouwen zijn tot podium en filmzaal. Daar zou de school voor haar leerlingen ook voordeel van hebben. Maar ja, als de school zegt dit niet te willen, dan houdt het snel op.

't Spectrum

Volgens Merks is het heel goed mogelijk om een podium op Schijndelse maat in 't Spectrum te maken. De blauwe zaal is daarvoor geschikt te maken.
Voordeel is dat er dan samenwerking gezocht kan worden met gebruikers van 't Spectrum, zoals de Lokale Omroep Schijndel, de muziekschool en de harmonie. En, als 't Spectrum beter gebruikt wordt, dan wordt dat gebouw gemakkelijker te exploiteren. Merks:

"En ik denk dat ook de horeca in 't Spectrum een stuk gemakkelijker te exploiteren is als er een podium komt en er regelmatig optredens en filmvoorstellingen zijn. Meer bezoekers, dan hebt je toch ook snel meer omzet."

Speciale commissie wil budget

In het verslag van de eerste bijeenkomst van de commissie staat dat de commissie in de raadsvergadering van 21 januari gaat vragen om een budget. Want de commissie wil deskundigen inschakelen, zoals een architect en theaterdeskundige. Merks hierover:

"Dit is een extra argument voor mij om vol te houden dat we nu al een besluit kunnen nemen. Er wordt wel gemeeschapsgeld in een onderzoek gestoken, en als er dan eindelijk een besluit genomen wordt, kan dit geld niet meer voor onze verenigingen gebruikt worden. Ook een gemeente kan haar geld maar één keer uitgeven."

Besloten

In de raadsvergadering van 21 januari zal ook een verordening voor de speciale commissie vastgesteld worden, zo blijkt uit het verslag van de eerste vergadering. Vootstel is om de commissie achter gesloten deuren te laten vergaderen.
Merks: "omdat PvdA, CDA, VVD en Dorp/Abs hun besluit over de verkiezingen willen tillen, snap ik dat er in beslotenheid vergaderd moet worden." Merks is van mening dat het onderwerp zich er bij uitstek toe leent om in openbaarheid besproken te worden.

Wij zijn benieuwd naar de besluitvorming op 21 januari.


U bent hier