h

Koerswijziging zorgt voor starterslening?

13 december 2009

Koerswijziging zorgt voor starterslening?

Niet de aanhoudende druk van de SP, maar een eigen koerswijziging is volgens wethouder Eijkemans reden dat er alsnog een starterslening komt. Tonnie Wouters (SP) gaat in op de redenering van de wethouder.

Een analyse van Tonnie Wouters

Subjectsubsidie versus objectsubsidie

Wethouder Eijkemans herinnert de raad hiermee aan zijn eerdere koers: de wethouder heeft steeds gezegd dat hij het niet effectief vindt om de mens te subsidiëren (= subject-subsidie), hij was steeds voorstander van het goedkoper makken van de woning (= objectsubsidie). Want, zo is de redenering: als je de mens subsidieert, dan verdwijnt die subsidie naar de bankrekening van deze persoon. Als je het huis goedkoper maakt, dan blijft ook de volgende bewoners van dit huis hiervan voordeel hebben.
In theorie klopt deze redenering, maar ook in de praktijk?

Welke huizen goedkoper?

In de raadsvergadering van 10 december zei Eijkemans dus dat er sprake is van een koerswijziging van het subsidiëren van het huis naar het subsidiëren van de koper.

Ik vroeg de wethouder vervolgens welke huizen hij goedkoper had gemaakt, waarop de wethouder 'nou ja,' mompelde en van het spreekgestoelte wegliep naar zijn stoel. Terecht dat de wethouder niet inging op mijn vraag, want hij kan de huizen niet noemen die met gemeentelijke subsidie goedkoper zijn gemaakt.

Niet goedkoper, maar duurder

Afgelopen vier jaren is de inzet van deze wethouder duidelijk geweest: er moeten minder goedkopere huizen komen en meer duurdere en in het middensegment. Hij is hierin gesteund door PvdA, CDA, Dorp/ABS en de VVD. Enkel mijn SP heeft tegengas gegeven op deze ontwikkeling. We hebben elke aanleiding aangegrepen om te proberen meer betaalbare huizen voor onze starters te laten bouwen. Maar onder aan-voering van wethouder Eijkemans stemde de meerderheid van raad daar steeds op tegen.

Doorstroming

De wethouder en de andere partijen redeneren dat door het bouwen van duurdere huizen, mensen uit goedkopere huizen daar naar toe verhuizen, waardoor de goedkopere huizen vrij komen voor starters en mensen met een inkomen tot modaal.
De wethouder en de andere partijen zetten in op door-stroming, terwijl ook zij in de praktijk kunnen zien dat dit niet werkt.

  • Als een goedkoop huurhuis vrij komt, dan verhoogt Huis en Erf de huur van dit huis met bedragen tussen de 75 en 125 Euro per maand. Dit doen zij niet in alle gevallen, maar wel veel te vaak. Huis en Erf kan tussentijds de huur extra verhogen met instemming van dezelfde wethouder en dezelfde partijen. (Zie dossier huurharmonisatie ineens)
  • En als een koophuis vrij komt, dan verkoopt de eigenaar dit aan de hoogste bieder. Terecht, want dat zou iedereen doen. Maar de redenering dat bij het verhuizen naar een duurder huis, er een goedkoper huis vrijkomt voor iemand met een niet al te dikke portemonnee, die klopt gewoon niet.

Dus ook een starterslening is nodig

Iedereen die het wil zien, heeft de afgelopen jaren in de praktijk gezien dat doorstroming niet werkt. Als je dat optelt bij het gegeven dat de wethouder niet één huis kan opnoemen dat met gemeentelijke subsidie goedkoper is opgeleverd, EN dat er de afgelopen jaren bitter weinig is gebouwd, dan is duidelijk wat er de oorzaak van is dat starters inmiddels 6 jaar ingeschreven moeten staan om huis toegewezen te krijgen.

En de koophuizen zijn veel te duur voor mensen met een inkomen tot modaal. Zij kunnen vrijwel onmogelijk een lening krijgen om een huis te kopen.

Deze ontwikkelingen heeft ieder gezien. iedereen die het wil zien! Voor ons was dat de reden om onophoudelijk te blijven aandringen op een starterslening in Schijndel. Want onze jongeren hebben ook recht om hun eigen toekomst op te bouwen.

En nu nog betaalbare huizen

Deze starterslening is vanaf gisteren een feit. Nu moet nog het woningbouwprogramma omgezet worden, zodat er meer betaalbare huizen gebouwd worden. Pas dan ben ik echt tevreden. Want pas dan kunnen veel starters gebruik maken van de starterslening om hun eerste eigen huis te kopen.

Zetje nodig

Als de wethouder nu zegt dat een koerswijziging er reden voor is dat er een starterslening komt, dan heb ik er goede hoop op dat hij eindelijk het licht heeft gezien en ook een koerswijziging in het bouwprogramma gaat voorstellen.

Wij zijn al bezig hem zetjes in de rug te geven, om meer betaalbaar te gaan bouwen. Helpt u mee door ons sterker te maken? Dat is de beste garantie op een echte koerswijziging!

Tonnie Wouters, raadslid SP

Reageren?

Wilt u reageren op bovenstaande analyse van Tonnie Wouters? Graag! Stuur ons een mail!


 

10-12-2009: Starterslening eindelijk een feit

 

U bent hier