h

SP-voorstel podium: niet praten maar doen!

22 januari 2010

SP-voorstel podium: niet praten maar doen!

Het idee om een speciale commissie in te stellen en dan achter gesloten deuren vergaderen om in november 2010 met een voorstel voor een podium te komen, is bij de SP niet goed gevallen.
Ruud Merks diende namens zijn partij een voorstel in om opdracht te geven in 't Spectrum een podium voor de Schijndelse verenigingen te maken.

Praatclubje

Merks heeft geen enkele behoefte aan dit praatclubje:

'Wat we daarmee bereiken is dat er achter gesloten deuren iets bekokstoofd wordt. Om vervolgens in november met een voorstel naar de raad te komen. Dit duurt ons veel te lang. De verenigingen wordt al jaren een groot theater beloofd en we zijn nog geen milimeter verder gekomen. Het is tijd om te handelen. Dat kan ook. Want de blauwe zaal van 't Spectrum is met een geringe investering om te bouwen tot hèt podium voor de Schijndelse verenigingen.
Laten we onze energie richten op het snel realiseren van dit podium. Dat lijkt mij een stuk realistischer dan het steeds weer beloven van een theater. Een theater waarover al 8 jaar gesproken wordt. Een theater dat helemaal betaald zou worden door Hans Brus. En toch hebben de exploitanten niet één realiseerbaar plan kunnen presenteren. Wie denkt dat dit mogelijk is als de gulle geldschieter niet meer alles betaalt, die mag het zeggen. Maar ik denk dat we beter een vogel in de hand kunnen hebben dan tien in de lucht.'

Kaarten geschud

De argumenten van Merks mochten niet baten, bij de andere partijen waren de kaarten al geschud. Wel werd nog geprobeerd om de SP er van te beschuldigen dat wij helemaal geen podium willen. Iets wat 100% onzin is. Wij staan wel met beide voeten op de grond en wij zetten ons in voor een plan dat geschikt is voor de Schijndelse verenigingen. Doen alsof er 3 locaties zijn voor een podium is gewoon luchtfietserij.

Noodplan

De SP zet zich dus in voor een snelle oplossing. Dat doen we nu, dat deden we acht jaar geleden. Want toen de rest van de raad juichend akkoord ging met de bouw van een groot theater, vroeg de SP om een noodplan voor onze verenigingen. Wij stelden toen al voor om of bij 't Spectrum of bij het Eldecollege, een extra bedragje bij te leggen, zodat daar een podium voor onze verenigingen gerealiseerd kon worden. Toen al was duidelijk dat het grote theater er voorlopig niet zou komen en de nood bij onze verenigingen was hoog.
Omdat de andere partijen toen niet instemden met ons voorstel, heeft Schijndel niets en moeten verenigingen uitwijken naar buurgemeenten. Merks: "zoals Turondo, die afgelopen weekeinde nog in Veghel haar optreden had in plaats van in Schijndel."

Hieronder de letterlijke bijdrage van Ruud Merks:

Effectief, realtief goedkoop en snel te realiseren
Ik ben na het lezen van dit stuk en de smeekbede van de tijdelijke commissie niet overstag gegaan. Sterker nog ik ben in mijn mening gesterkt dat er maar één serieuze plaats waar een goede effectieve en relatief goedkope podium gerealiseerd kan worden, namelijk het spectrum. Daar zijn in mijn ogen de mogelijkheden voor een win/win situatie. Waarom die plek? Simpelweg omdat andere mogelijkheden afvallen. Nou het citytheater valt al meteen af.
Het is de afgelopen 8 jaar niet gelukt om een podium te realiseren, terwijl Brus bijna alles betaalt en waarom zou het dan wel lukken als hij minder gaat betalen. Die kans hebben ze gehad. Het Elde dat kan iedereen al zelf invullen, zeker door de uitspraken van de directeur van het Elde. Het Elde valt af omdat men niet wil.

Niet overtuigd
Dhr Witlox kon mij vorige maand niet overtuigen. Hij gaf mij argumenten om zeker niet deel te nemen, want als ik zijn inbreng hoor, dan denk ik dat het nog veel langer kan gaan duren. Want alles was nog open en alles kon nog gebeuren, ook alle opties Sterker nog hij noemde er nog één bij namelijk de Vink. . Nou, hoe hij daar bij komt is een raadsel, het is nu al een crime, en dan pak ik bv alleen maar de verkeersafwikkeling en de het parkeren daar. En dan moet er ook nog, wat ik niet zie zitten, een school bij. Als ik in een praatgroepje moet gaan zitten, met iemand die met dergelijke voorstellen komt, dan is dit zonde van mijn tijd (en ambtelijk)

Aan ons wordt gevraagd of wij mee willen doen. De commissie moet nog worden ingesteld. Concluderend houdt dit in, dat er nog geen vergaderingen zijn geweest en alle informatie voor iedereen open is. Kan er mij dan iemand vertellen, waarom raadsleden die mogelijk in deze praatgroep stappen beschikken over informatie, die ik niet heb. Ik heb namelijk vernomen dat men een groot pak aan informatie heeft ontvangen.

Geen open onderzoek
Verder hoor ik de PvdA zeggen, dat alle opties open zijn. Ze menen zelfs te doen voorkomen dat ze het Citytheater hebben laten vallen. Iedereen weet wel beter. Maar ik heb er nog één bij, waarbij blijkt dat men voor het Citytheater wil gaan. Namelijk in het verkiezingsprogramma van de PvdA staat letterlijk, dat men niet open in deze commissie gaat, citaat: “de PvdA staat achter het onderzoek naar drie mogelijke locaties en vindt tot de onderzoeksresultaten anders uitwijzen, het Citytheater zeker qua exploitatie het meest geschikt” Hoezo een open onderzoek? Het resultaat staat op voorhand vast.

Ophouden met praten
Beste mensen laten we toch eens ophouden met alleen maar praten en uitstellen, onze verenigingen staan al jaren te wachten en hebben nog steeds niet. En op deze wijze blijft het maar duren en duren. Laten we het eens concreet maken. Geef het college, of onafhankelijk bureau eens opdracht om de mogelijkheid van het Spectrum te onderzoeken. De win/win situatie in kaart te brengen. Partijen bij elkaar te zetten en te laten samenwerken. Te denken valt aan toekomstige gebruikers/Spectrum/Los/TVschijndel en natuurlijk onze vriend Brus.

in november al in gebruik
Ik ben ervan overtuigd dat er voor de zomer een kant-en-klaar voorstel klaar ligt en dat we in november, wat zeg ik nu? Ik ben ervan overtuigd als we dit college de opdracht geven om binnen twee maanden met een concreet voorstel naar de raad te laten komen, voor een podium in het Spectrum, dat we nog voor de zomer al een podium hebben. Het moet een makkie zijn voor dit college, want in deze verkiezingstijd, worden er geen “zware” zaken behandeld dus er is tijd zat. Dus ga aan de gang en kom over twee maanden terug met een voorstel. Dan kunnen de verenigingen er nog voor de zomer in en zijn er al tientallen voorstellingen gehouden voordat het praatgroepje in november klaar.

Ik wil het volgende amendement indienen:

De raad van Schijndel in vergadering bijeen op donderdag 21 januari 2010.

Gelet op het gegeven dat onze verenigingen/bevolking al veel te lang wachten op de beloofde podiumaccommodatie.

Gelet op het feit dat het niet is gelukt om in het City Theater een podium te realiseren in welke vorm dan ook.

Gelet op het gegeven dat de optie “Elde college” niet reëel is. Zeker gezien de uitspraken van de directeur van het Elde college.

Gelet op het gegeven dat in het Spectrum sprake kan zijn van een win-win situatie. Daarbij het Spectrum ideaal gesitueerd is als het gaat om ligging, bereikbaarheid en parkeren. En dat daar ook de ruimte is voor een podiumaccommodatie.

Besluit:

1. de verordening op de commissie “onderzoek podiumaccommodatie” niet vast te stellen
2. En geeft het college de opdracht om een uitgewerkt voorstel, mbt een podium in het Spectrum, te maken. En dit over maximaal twee maanden aan te bieden aan de raad.

En gaat verder tot de orde van de dag

SP fractie

Nellie Oomen Tonnie Wouters Ruud Merks


U bent hier