h

SP heeft alternatief bouwprogramma

9 februari 2010

SP heeft alternatief bouwprogramma

De SP heeft een onderbouwing en alternatief voor de ingezette koerswijziging van de andere politieke partijen. Een koerswijziging waarin PvdA, CDA, Dorp/Abs en VVD besloten hebben om minder betaalbare huizen te bouwen. Deze partijen willen meer huizen bouwen in het middeldure en dure marktsegment.
Volgens Tonnie Wouters moet deze koerswijziging teruggedraaid worden.Zij doet 28 voorstellen om een beter bouwprogramma in Schijndel te realiseren.

Reacties op folder

Afgelopen najaar heeft de SP in Schijndel een folder verspreid over het vastgestelde bouwprogramma. De grootste verandering hierin met vorige jaren is dat er meer middeldure en dure woningen gebouwd moeten worden. We hebben de lezers gevraagd om ons hun mening te geven. Enkele tientallen mensen hebben dat gedaan. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van deze kennis uit de samenleving en hebben er onze mening mee versterkt.

Overhandigd

Het alternatieve bouwprogramma van de SP wordt vanmiddag overhandigd aan directeur-bestuurder Phiferons van Huis&Erf. De bouwvereniging is de belangrijkste partner van de gemeente als het om volkshuisvesting gaat.
Daarnaast krijgen de overige partijen die aan de raadsverkiezingen meedoen het alternatief van de SP toegestuurd. De SP hoopt hiermee te bereiken dat zij meerdere partijen vindt die met haar van mening zijn dat er meer betaalbare huizen gebouwd moeten worden en meer voor starters en ouderen.

Waarom meer betaalbare huizen?

Tonnie Wouters hierover:

Tonnie Wouters"De economische crisis heeft er voor gezorgd dat de markt voor middeldure en dure woningen vrijwel is stilgevallen. Betaalbare huizen worden wel nog steeds verkocht. Het lijkt mij niet verstandig om nu te gaan bouwen voor het marktsegment dat is stilgevallen. Wil je dan gaan bouwen voor leegstand? Daarnaast zijn de wachtlijsten voor betaalbare huizen (zowel koop als huur) erg groot. Je moet toch ook de huizen willen bouwen waar het meeste behoefte aan is?"

Onderzoek

Om haar stelling te onderbouwen heeft Wouters op 25 januari een onderzoekje gedaan. Op internet heeft zij gezocht naar welke huizen aangeboden worden:

Huizenvinder: 115 woningen te koop. Goedkoper dan € 200.000: één
Jaap: 219 woningen te koop.
Goedkoper dan 200.000: 3 rijtjeswoningen, 2 appartement + 1 duplex (€163.000 !)
Huizenlijn: 96 woningen te koop.
Goedkoper dan 200.000: 1 appartement (199.000)
De genoemde koopprijzen zijn kosten koper
Alle huizenzoeksites hebben ook nog enkele caravans op de camping te koop. Allemaal onder €200.000 (kk) maar als onze starters hun toekomst moeten opbouwen in een caravan…

Met andere woorden: er staan vrijwel geen goedkope huizen te koop.

Aanbevelingen om te verbeteren

In haar rapport doet de SP 28 aanbevelingen om het bouwprogramma aan te passen:

 • 1. Wijzig het woningbouwprogramma kies voor het bouwen van ten minste 50% van de woningen in het sociale segment. Dus met koopprijzen van lager dan €180.000 (in maatschappelijk gebonden eigendom) of een huur van maximaal €450 per maand.
  2. Van alle te bouwen woningen, is 1/3 bestemd voor starters en 1/3 voor ouderen. Met de woningen voor starters kunnen we voorkomen dat jongeren naar andere gemeenten moeten uitwijken. Met de woningen voor ouderen maken we vaak de eengezinswoning vrij waar ook zoveel behoefte aan is.
  3. Om de stichtingskosten te verlagen –en daarmee ook de woonlast— kan het inzetten van erfpacht een middel zijn. Dit is een serieus onderzoek waard.
  4. Geef toekomstige eerste bewoners van nieuwbouw invloed op de inrichting van hun toekomstige woning. Dit voorkomt extra lasten, want de geplande keuken niet zetten heeft nauwelijks invloed op de prijs, terwijl de andere keuken vaak extra duur wordt betaald.
  5. Ga snel met Hulzenbraak-3 aan de slag en zorg dat hier alsnog de beloofde inhaalslag plaatsvindt.
  6. Benoem twee plekken, waarvan één op Hulzenbraak-3, waar starters samen in collectief particulier opdrachtgeverschap hun eigen huizen kunnen ontwikkelen en laten bouwen.
  7. Zorg dat alle nieuwbouw energiezuinig gebouwd wordt. Een lagere energierekening en een kleinere aanslag op de beschikbare organische brandstoffen zijn het waard om je voor in te spannen.
  8. Duurzaam bouwen betekent ook dat de bouwer moet aantonen dat de gebruikte materialen in de afvalfase geen problemen opleveren.
  9. Duurzaam bouwen betekent ook dat per project aangepaste woningen gerealiseerd worden die worden toegewezen aan geïndiceerde gehandicapten.
  10. Realiseer de komende periode tenminste twee bouwprojecten waar energie-nul-woningen komen. Huizen die minimaal evenveel energie produceren dan dat er gebruikt wordt.
  11. Richt je niet alleen op nieuwbouw, er zijn veel meer bestaande woningen.
  12. Maak afspraken met Huis&Erf over het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande huizen. Hier de energierekening omlaag brengen is ook het verlagen van de woonlasten.
  13. Zorg dat nieuwbouw zodanig ruim opgezet wordt dat mensen er kunnen leven, kinderen er kunnen spelen en er voldoende groen is.
  14. Bouw volgens de regels van woonkeur. Doe dit ook bij groot onderhoud van huurwoningen. Dit voorkomt straks dure woningaanpassingen als mensen niet meer zo goed ter been zijn, terwijl het in de bouwfase vaak nauwelijks kostenverhogend is.
  15. Als er appartementen gebouwd worden, zorgt de ontwikkelaar er ook voor dan er een ontmoetingsruimte voor de bewoners is. Eenzaamheid is vaak het grootst waar mensen het dichtst bij elkaar wonen.
  16. Er is niets mis met het principe dat (project-) ontwikkelaars mee investeren in de woon- en leefomgeving. Zij hebben meer taken dan alleen zoveel mogelijk aan hun project te verdienen.
  17. Evenmin is er niets mis mee dat projectontwikkelaars meewerken aan het realiseren van het bouwprogramma. Zij dienen dus ook hun deel van de sociale woningen te realiseren.
  18. Neem in de contracten met ontwikkelaars en corporatie een clausule op waarin staat dat de bouwer achteraf alsnog een hogere grondprijs aan de gemeente betaalt, als de gebouwde woning uit het sociale segment gehaald wordt.
  19. Ga in overleg met Huis&Erf en maak een einde aan het tussentijds verhogen van de huur als er een nieuwe huurder in het huis komt. De huizen die betaalbaar zijn, moeten betaalbaar blijven.
  20. Hou er in het bouwprogramma rekening mee dat steeds meer mensen er voor kiezen om niet in loondienst te gaan werken, maar als zzp’r. Een kantoortje aan huis, extra grote berging of plek om de bus weg te zetten kan een uitkomst bieden. En dat kan de wijkeconomie stimuleren.
  21. De woonomgeving maakt wezenlijk onderdeel uit van het genot waarmee je kunt wonen. Dus leefbare buurten en wijken, met voorzieningen die bereikbaar zijn via stoepen en paden die begaanbaar zijn.
  22. Vooral voor ouderen en mensen met beperkingen is het extra belangrijk dat zorg en service dicht bij huis verleend wordt. Zij blijven er langer zelfstandig door.
  23. Mantelzorg wordt mogelijk gemaakt door of inwoning in de woning van de zorgverlener mogelijk te maken of in de woning van de zorgvrager door een aangepast aan- of bijgebouw te realiseren.
  24. Stimuleer ontmoeten. Richt speelplekjes en openbaar groen daarop in. Spelen is ook ontmoeten voor kinderen, voor ouders en ook voor grootouders.
  25. Maar eis ook ontmoetingsplekjes in appartementengebouwen, dit kunnen buffers tegen eenzaamheid worden.
  26. Er worden woningen gebouwd voor maatschappelijke noodopvang.
  27. Ga aan de slag, elke dag die gewacht wordt is een verloren dag.
  28. Op het terrein van wonen voert de gemeente de regie.

 

 

het hele bouwprogramma van de SP als pdf-bestand
een uitgebreid artikel over ons alternatief bouwprogramma
15-11-2009: partijen praten over meer betaalbare huizen, maar stemmen tegen
29-10-2009: Bouw mee aan een bouwplan voor Schijndel

 

U bent hier