h

Tweede Kamerlid Paulus Jansen stelt vragen over Oranjewijk

2 september 2010

Tweede Kamerlid Paulus Jansen stelt vragen over Oranjewijk

Paulus Jansen, Tweede Kamerlid van de SP heeft vragen gesteld over Woonbelang. De woningcorporatie stelt namelijk huurwoningen in de Oranjewijk beschikbaar aan woningzoekenden op basis van antikraak-contracten. Dit doet Woonbelang via de organisatie Ad-Hoc.
Oranjewijk

"Huurders" bij Ad Hoc betalen daarvoor ook nog eens een fors bedrag. De "huurders" moeten een contact ondertekenen waarbij ze allerlei rechten ontnomen worden. Zo mogen ze geen lid worden van een huurdervereniging en als buren klagen kunnen zij zonder waarschuwing uit hun woning gezet worden.
Paulus Jansen wilde van demissionair minister Middelkoop weten of bij deze wijze van beschikbaar stellen van woningen er geen sprake is van ontduiking van de leegstandswet.
Helaas blijkt uit de antwoorden dat Middelkoop vooral niet zijn vingers wil branden aan deze gevoelige materie: of de Leegstandswet ontdoken wordt en er feitelijk sprake is van een verkapte huurovereenkomst zou volgens zijn antwoord vastgesteld moeten worden door de rechter. Maar de minister zou moeten weten dat de mensen die een woning bewonen via Ad Hoc nooit naar de rechter durven te stappen omdat ze geen huurbescherming hebben en volledig afhankelijk zijn van een bedrijf als Ad Hoc. Ad Hoc zet zelfs in zijn contracten dat de huurders niet naar de rechter mogen stappen!
Middelkoop geeft hier dus een antwoord waar niemand wat mee kan.

Paulus Jansen leest in de antwoorden van de minister dat hij de gebruiksvergoeding die in Veghel betaald wordt ook zó hoog vindt dat er heel goed sprake zou kunnen zijn van een verkapte huurovereenkomst. Dat zou Woonbelang zich moeten aantrekken.

In de weblog van Paulus Jansen is het volledige verhaal te lezen inclusief de brief met de antwoorden van de minister op zijn vragen.

 

https://paulusjansen.sp.nl/weblog/2010/09/02/van-middelkoop-wil-zijn-vin...

 

U bent hier