h

Huis en Erf en ......

29 april 2011

Huis en Erf en ......

De ledenvergadering op donderdag 28 april van Huis en Erf was verhelderend. De leden kregen een toelichting op de gebeurtenissen na de laatste algemene ledenvergadering van 12 januari. Dit was een turbulente vergadering waar de Raad van Toezicht verantwoording aflegde waarom zij het ontslag van directeur Phiferons bij de rechtbank hadden aangevraagd. Een turbulente vergadering waar een aantal leden, maar ook de Zelfstandige Huurders Vereniging (ZHV) bij monde van de voorzitter Hans Wolven nog voordat de rechter uitspraak had gedaan, die kwam op 19 januari, openlijk partij kozen voor dhr Phiferons.

De interium direkteur-bestuurder Karin Rosielle gaf heel open een eerste impressie van de afgelopen periode. Mevrouw Rosielle vervangt tijdelijk dankzij de uitspraak van de rechter de ontslagen directeur Andre Phiferons. Ook zei ze toe om de volgende ledenvergadering met verbeteringsvoorstellen te komen die ervoor moeten zorgen dat Huis en Erf financieel en maatschappelijk gezond de toekomst in kan gaan.

Huis en Erf is momenteel in zwaar weer. In de afgelopen 3 jaar zijn de personeelskosten gestegen met 67%. Huis en Erf heeft 40% meer personeel in dienst dan een gelijkwaardige woningcorperatie. En van een aantal projecten die werden opgestart onder de vorige directeur daarvan is het niet zeker dat deze financieel rond te krijgen zijn. Hieronder valt ook het project op de voormalige bibliotheek, wat eerder in handen was van Hans Brus. De banken geven Huis en Erf hiervoor alleen een lening af met een torenhoge rente. En waar bouwverenigingen normaal een beroep op doen bij leningen, het Waarborgfonds Sociale Woningen (WSW) weigert borg te staan, omdat het project te risicovol is. Daarnaast is er ook teveel gesponserd aan derden, met een wachtlijst van 250 aanvragen kun je niet meer spreken van 'klantgericht onderhoud', en hoe lang (financieel) Huis en Erf door kan gaan met de verkoop van woningen, het bekende TeWoon is de vraag. Met onder andere een meerjarenbeleidsplan, deels nieuwe mensen in de Raad van Toezicht en een nieuwe vaste directeur kan en moet Huis en Erf verder in het belang van de sociale volkshuisvesting.

Bijna alle aanwezige leden waren zeer verrast door de openheid en de ernst van de problemen. Opvallend is dat de leden die 12 januari nog voor dhr Phiferons stemde nu niet aanwezig waren. Opvallend is ook dat de rol die de ZHV in het conflict speelde een dubieuze is geweest. Kwalijk is dat het bestuur van de ZHV twee dagen voordat de rechter uitspraak zou doen over de ontslag aanvraag schriftelijk het vertrouwen in het door haar voorgedragen lid van de Raad van Toezicht heeft opgezegd. Kwalijk is dat bestuur van de ZHV dit heeft gedaan namens de leden van de ZHV, maar de leden hierover niet heeft geinformeerd, ook niet achteraf. Kwalijk is dat het bestuur dit niet namens de leden heeft kunnen doen omdat zij hiervoor geen toestemming hadden gekregen, zelfs niet hadden gevraagd. Het is aan de leden van de ZHV hoe zij hier op gaan reageren. Wij denken dat je zo niet met je leden om kunt gaan. De mening en het belang van huurders en woningzoekenden dient volgens de SP altijd voorop te staan. Woningcorperaties zijn ooit opgericht om ervoor te zorgen dat mensen die niet in hun eigen woonvoorziening konden voorzien toch betaalbaar kunnen wonen. Dat is de belangrijkste taak voor Huis en Erf en dat moet zo blijven....

U bent hier