h

Buurten in de Bloemenwijk

7 juli 2012

Buurten in de Bloemenwijk

Afgelopen weken heeft de SP Veghel gebuurt in de Bloemenwijk met de ZO-krant in de hand.
Aan de deur werden uitgebreide gesprekken gevoerd over wat er leeft in de Bloemenwijk.
Bloemenwijk speeltuin

Deze actie blijkt zeker de moeite waard, want er kwamen verschillende punten naar voren:

  • De speeltuin en daarbij behorende voorzieningen dreigt te verdwijnen. Door de bezuinigingen van de gemeente zullen dadelijk vele activiteiten niet meer uitgevoerd kunnen worden en zal het beheer achteruit gaan. Dit vinden vele bewoners kwalijk. Op deze wijze wordt de binding in de wijk minder en zullen er weer minder kinderen op een goede wijze gebruik kunnen maken van de speeltuin.
  • In de wat oudere gedeeltes van de Bloemenwijk speelt vooral het tekort aan parkeerplekken. De plekken zijn ooit aangelegd met als norm 1 auto per huis. Dit is natuurlijk in de afgelopen decennia veranderd. In die ontwikkeling is helaas het aantal parkeerplaatsen niet meegegroeid.
  • Er zijn klachten over het onderhoud wat Area pleegt in bepaalde huurwoningen in de wijk. Het gaat voornamelijk om de huizen die aan de rand van de Zuidkade gelegen zijn. Die zijn volgens de bewoners onvoldoende bijgehouden door de woningstichting. Wat resulteert in lekkages en slechte isolatie.
  • Bewoners klaagden dat als men tijdens een benodigde reparatie de woningstichting belde, ze niet naar tevredenheid de problemen oploste.

SP Veghel gaat verder in overleg met de bewoners om te bekijken hoe deze problemen kunnen worden aangepakt.

U bent hier