h

Geen actueel volkshuisvestingsbeleid, wel achterkamertjes politiek

14 augustus 2012

Geen actueel volkshuisvestingsbeleid, wel achterkamertjes politiek

In Schijndel wordt nog steeds gebouwd volgens de Woonvisie van 2009..........Meer middeldure en dure woningen zou Schijndel sindsdien nodig hebben. Het resultaat van dit beleid zien we dagelijks. Veel leegstand en starters die geen woning kunnen kopen of huren. Of het moet zijn dat bijvoorbeeld Huis en Erf flinke korting geeft op de verkoopprijs. Toch ziet het er naar uit dat de actualisering van de Woonvisie niet in september in de raad behandeld, maar doorgeschoven wordt naar 2013. Het college van B&W ontloopt haar verantwoordelijkheid voor alle Schijndelse woningzoekenden.

Wij zijn benieuwd wat de meerderheid van de raad gaat besluiten. Gaan ze mee met het voorstel van het college om de Woonvisie zoals afgesproken niet in september te behandelen, maar door te schuiven naar 2013? De SP fractie is van mening dat we dat zeker NIET moeten doen.

Bouwen naar behoefte

Het wordt de hoogste tijd dat er woningen gebouwd gaan worden, waar in Schijndel behoefte aan is. Betaalbare koop en huurwoningen zijn nodig. Daar proberen we al vele jaren lang de raad van te overtuigen, maar vaak zonder resultaat. Nu er steeds meer en vanuit allerlei verschillende, ook onverwachte, hoeken dezelfde mening wordt verteld hebben we goede hoop dat in september het roer in Schijndel omgegooid gaat worden. En dan komt het college met een voorstel dat het voor de raad te hoog gegrepen zou zijn, om in september nieuw beleid vast te stellen...Hoe zo te hoog gegrepen? Dat maakt het college niet uit en een zich zelf respecterende raad kan het hier niet mee eens zijn.

Achterkamertjes overleg?

Ook wil het college dat de raad in beslotenheid, achter gesloten deuren praat met marktpartijen zoals makelaars, projectontwikkelaars, banken, en anderen. Wij willen met iedereen praten, maar zo'n belangrijk onderwerp als volkshuisvesting, dat moet niet achter gesloten deuren, maar in de openbaarheid. Ten alle tijden moet voorkomen worden dat er een soort van achterkamertjes politiek bedreven wordt. Voor Tonnie Wouters de reden om de volgende brief naar B&W en Raad te sturen:

 

Hieronder de brief van Tonnie Wouters

Aan het college van B&W en Raad

Betreft: kaderstelling Woonvisie

De actualisering van de Woonvisie wordt opnieuw vooruit geschoven en uitgesteld. Het streven van het college is om in het voorjaar 2013 een nieuwe Woonvisie te hebben. Tot die tijd houden we de Woonvisie van 2009…..
De SP fractie is van mening dat dat dus echt niet kan. Sinds 2009 dringen we elk jaar erop aan dat de raad zijn verantwoordelijkheid moet nemen en dat het volkshuisvestingsbeleid actueel moet zijn. Dat in Schijndel die woningen gebouwd moeten worden, waar behoefte aan is.

Dus niet wat de raad sinds 2009 heeft vast gesteld, vooral middel dure en dure koopwoningen en in beperkte mate betaalbare woningen.

Schijndel was onlangs nog in het nieuws dat er een heel hoog percentage woningen te koop staan. Dat is vooral vervelend voor de mensen die hun huis te koop hebben staan. Vorig jaar werd bekend dat van de huizen die te koop staan er maar liefst 55% een verkoopprijs hebben van meer dan 325.000 euro. Slechts 3% heeft een verkoopprijs lager dan 180.000 euro. De langdurige malaise op de woningmarkt kent veel verliezers, maar wij hoeven niet met iedereen medelijden te hebben.

Al vele jaren lang is bekend dat er meer betaalbare woningen gebouwd moeten worden. Zowel koop als huurwoningen. Voor starters, ouderen en voor de lange wachtlijst met woningzoekenden. Deze conclusie wordt opnieuw bevestigd in de Woontafel 2012 bijeenkomst.

Tot onze verbazing trekt het college de conclusie dat naar aanleiding van de Woontafelbijeenkomst 2012 en de ontvangen reacties dat het voor de gemeenteraad te hoog gegrepen is om het volkshuisvestingsbeleid aan te passen.

  • Hoezo te hoog gegrepen voor de raad? Daar gaat de raad gelukkig zelf nog over. Het lijkt er meer op dat het college zelf haar verantwoordelijkheid ontloopt.
  • Het college wil een besloten avond organiseren. Ze hebben zelfs de datum al vastgelegd. Een besloten avond met raad, marktpartijen zoals banken, makelaars, projectontwikkelaars en andere. De SP wil praten met iedereen. Maar zo’n belangrijk onderwerp als de volkshuisvesting dient in de openbaarheid te gebeuren en niet achter gesloten deuren.

Wij stellen voor dat we ons aan de eerdere afspraak houden en in september de Woonvisie opnieuw vast stellen.

Namens de SP raadsfractie

Tonnie Wouters

U bent hier