h

Woonvisie- Sociale Volkshuisvesting?

14 november 2012

Woonvisie- Sociale Volkshuisvesting?

De gemeenteraad heeft aangegeven wat zij als beleid in de nieuwe Woonvisie opgenomen willen hebben. Maar liefst 25 verschillende voorstellen werden ingediend. Waarvan de SP fractie 7 voorstellen indiende. tonnieTijdens het debat begon raadslid Tonnie Wouters ermee, als we nu alle ingediende voorstellen allemaal overnemen krijgen we zowiezo een beter beleid dan wat we de afgelopen 6 jaren hebben gehad. maar dat was de bedoeling niet. Ook was er geen tijd om op elk voorstel inhoudelijk in te gaan. En dat is jammer, want daardoor is een kans gemist om via het wisselen van argumenten het volkshuisvestingsbeleid meer socialer te maken. Toch wel enkele verbeter punten.

Het is goed dat alle partijen zich verdiept hebben in ons volkshuisvestingsbeleid. Ons elk jaar terugkerend voorstel om jaarlijks het Uitvoeringsprogramma, wat er dus werkelijk gebouwd wordt, te actualiseren wordt eindelijk opgenomen. Er moet gebouwd worden en aangepast in de bestaande woningvoorraad waar behoefte aan is. Prima! Maar het SP voorstel omdat dan ook concreet te maken, controleerbaar te maken voor de raad en onze inwoners, 50% in de sociale sfeer, waarvan 1/3 deel voor starters, 1/3 deel voor ouderen kreeg geen meerderheid. Meer kansen voor jongeren, meer mogelijkheden voor starters is opgenomen. Prima! Maar om dit dan ook concreet te maken, bijvoorbeeld met het SP voorstel om een starterslening in te voeren, was er geen meerderheid.

Energiezuinige woningen

Wonen is meer dan alleen de huurprijs of de hypotheeklasten. De energie lasten zijn daar een wezenlijk onderdeel van. Het voorstel om te streven naar naar energiezuinige woningen ter beperking van de woonlasten is nu opgenomen. Het concrete, controleerbare SP voorstel om te komen tot het energielabel van huurwoningen binnen drie jaar te verhogen naar minimaal een b-label kreeg vervolgens weer geen meerderheid. De PvdA fractie ging zelfs zover dat ze wel wilde instemmen, als de SP de toezegging zou doen dat dit ook betekent dat de "Oude Hoevenbraak" gesloopt zou mogen worden, omdat nieuwbouw dan goedkoper zou zijn als het gaat over het energielabel. De "Oude Hoevenbraak" een stuk geschiedenis van ons dorp. Onzin, met nieuwbouw krijg je veel hogere huren, een bouwkundig onderzoek toont aan dat ook voor de "Oude Hoevenbraak" nog energiebesparing te behalen is, Huis en Erf is niet armlastig en kan zeker iets betekenen. Maar zelfs als zou het in de "Oude Hoevenbraak" niet kunnen, dan nog zijn er veel meer huurwoningen waar het wel kan en moet. Maar ook deze toezegging om het voorstel aan te passen kreeg geen meerderheid.

Een betere woonvisie in woorden is het resultaat, maar zoals het woord al zegt, een visie. Concreet, wat gaat er gebouwd worden, voor welke prijs, kunnen starters een woning kopen of huren, wordt de lange wachtlijst op een betaalbare woning ingekort, dat blijft de vraag!!!

U bent hier