h

Bijeenkomst raden Veghel, Schijndel en St Oedenrode niet openbaar

22 oktober 2013

Bijeenkomst raden Veghel, Schijndel en St Oedenrode niet openbaar

gesloten deurenOp 30 oktober wordt in 't Spectrum een gezamelijkle bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraden uit Veghel, St. Oedenrode en Schijndel. De bijeenkomst staat in het teken van een nadere kennismaking tussen de leden van de drie gemeenteraden. De bijeenkomst is in het kader van de intergemeentelijke samenwerking (lees: Herindeling) Deze bijeenkomst NIET openbaar. De SP fractie heeft besloten om hier NIET aan deel te nemen.

Ruud Merks: ‘Wij zien absoluut niet in waarom deze bijeenkomst besloten zouden moeten zijn. Zo hou je de geheimzinnigheid rondom het hele proces intergemeentelijke samenwerking nu juist in stand’, ‘De burger heeft er recht op dit proces in volle openbaarheid en transparantie vorm krijgt, zodat burgers hier zelf ook een mening over kunnen vormen en mee kunnen praten.’

In beslotenheid vergaderen

Over het vergaderen in beslotenheid is de fractie van de SP helder. Merks: ‘Wij zijn tegenstander van het in beslotenheid vergaderen. De enige situaties dat beslotenheid wat ons betreft valt te verantwoorden is als er op sommige momenten herleidbaar over personen wordt vergaderd en/of in situaties dat de onderhandelingspositie van de gemeente in het geding zou kunnen komen. Maar daar is in dit geval absoluut geen sprake van, het gaat hier om een bestuurlijk proces naar aanleiding van politieke keuzes.’ De discussie, het wisselen van argumenten, waarom wel of juist niet herindelen, waarom geen referendum, dat gebeurt niet in de openbaarheid. Die inhoud mag de bevolking niet weten. Onze volksvertegenwoordigers zijn nu partijpolitiek bezig, dat wordt liever niet naar buiten gebracht   Schijndel vergadert achter gesloten deuren lobby achter gesloten deuren

Reactie toevoegen

U bent hier