h

College ontkent problemen huurlasten huurders

29 oktober 2013

College ontkent problemen huurlasten huurders

Wij delen met u de zorg om de stijgende woonlasten. Wel zijn wij van mening dat een stijging van woonlasten niet automatisch betekent dat dit voor iedereen een probleem is. Concrete gegevens over de verhouding huidige woonlasten van Schijndelse huurders tot hun inkomen zijn hierover niet beschikbaar.En het college is ook niet van plan om hiernaar onderzoek te gaan doen.

"Om een onderzoek op de Schaal van Schijndel te doen is bijna ondoenbaar. Daarvoor is het onderzoeksbestand te klein om daar algemene uitspraken over te kunnen doen",

aldus het college van B&W en verantwoordelijk wethouder Bart Eijkemans. Maar zonder concrete cijfers, zonder onderzoek heeft het college wel een standpunt, een mening over de stijgende woonlasten.  

 • 1. De meest opvallende goedkope uitmaak die het college geeft is wel dat het huur- en inkomensbeleid een verantwoordelijkhied is van de rijksoverheid.
   1. 2. De 17% zogenaamde scheefwoners zorgen ervoor dat dat er onvoldoende goedkopere woningen beschikbaar zijn.
   1. 3. Huis en Erf heeft over het algemeen lage huren
   1. 4. De druk op de voorraad sociale huurwoningen zal toenemen. Voor zittende huurders heeft dat nog weinig gevolgen. De huurverhoging ligt wel iets boven de inflatie, maar gezien de relatief lage huren in Schijndel zal dit voor zittende huurders niet tot echte problemen leiden.
   1. 5. Huurders die nu al in de knel zitten kunnen zich wenden tot Optimisd. Welzijn de Meierij verzorgt gratis themabijeenkomsten hoe om te gaan met geld. Op dit moment zien wij geen aanleiding om extra maatregelen te treffen. Daarvoor dient eerst duidelijk te zijn wat de omvang van het probleem is, wat de oorzaken daarvan zijn en de mogelijkheden die de gemeente heeft om daar wat aan te doen

  Een onderzoek van Bureau RIGO in Den Bosch, een onderzoek in de regio Tilburg-Breda en in de regio Uden-Veghel, waaruit blijkt dat ruim een op de drie huurders van woningcooperaties in 2018 onder de armoedegrens zakken als er geen maatregelen genomen worden is volgens het college niet voor Schijndel van toepassing.  

 • 1. Het klopt dat het huur- en inkomensbeleid een verantwoordelijkheid is van de rijksoverheid. Maar als een op de drie huurders van jouw gemeente onder de armoedgerens zakken, is dat ook een verantwoordelijkheid van de gemeente.
   1. 2. De 17% zogenaamde scheefwoners is een indicatie van de belastingdienst. Dat betekent dat 83% wel ‘goed’woont. En hoeveel van de 17% hebben andere extra kosten bijvoorbeeld door een handicap? Hoeveel huurders van dezelfde 17% hebben een garantie dat hun inkomen hetzelfde zal blijven? Vrij zeker helemaal niemand in deze tijd.
   1. 3. Huis en Erf had inderdaad jarenlang lage huren. Een bewuste keuze van de toenmalige besturen van Huis en Erf. In de tijd dat de leden van H&E nog rechtstreeks hun bestuur konden kiezen. Bestuursleden, waaronder verschillende SP-ers met een bewust oog voor sociale volkshuisvesting. Met de invoering van een direkteur- bestuurder en een raad van Toezicht is daar verandering in gekomen. Geen rechtstreeks gekozen algemeen bestuur door de leden. Maar bijvoorbeeld wel een extra huurverhoging als er een woning leeg komt.
   1. 4. Je kunt een cursus geven hoe om te gaan met geld, prima. Maar als je elke maand te weinig inkomen hebt, is er geen enkele cursus die dat kan veranderen.
   1. 5. Geen extra maatregelen zijn er nodig, volgens het college. Daarvoor dient eerst duidelijk te zijn wat de omvang van het probleem is, wat de oorzaken daarvan zijn en de mogelijkheden die de gemeente heeft om daar wat aan te doen.

Maar wat de omvang van het probleem van huurders is, wat de oorzaken daarvan zijn en wat de mogelijkheden zijn die de gemeente heeft, DAT wil het college niet weten. Hopelijk neemt de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid. De SP raadsfractie gaat zich hiervoor inzetten.   SP fractie vraagt aandacht voor woonlasten huurders  

U bent hier